Årsberetning 2016

I år fyller industriforeningen 7sterke ti år. Industrien i Kongsvinger-regionen har økt både omsetning og verdiskapning de siste to årene. Den positive utviklingen viser at industrien har lykkes i å bli mer effektive, blant annet gjennom godt samarbeid og fokus på kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet.

Kongsvinger-regionen har cirka 3000 industriarbeidsplasser og omsetter for rundt 7 milliarder kroner årlig. Tall som analyserer den industrielle utviklingen i regionen fra 2013 til 2015 viser at omsetningen har økt med cirka 17 prosent, mens antall ansatte er tilnærmet uforandret. Resultatgraden ligger stabilt på omtrent fem prosent. Den posive utviklingen fortsetter også i 2016.

Industrien i Kongsvinger-regionen satser. Maarud i Sør-Odal skal investere 40 millioner kroner i ny infrastruktur, mens Mapei i Nord-Odal har ansatt ti nye medarbeidere i år.

Sistnevnte har også besluttet å investere 140 millioner kroner i fabrikkanlegget sitt. Begge bedriftene er en del av internasjonale konsern som ser verdien av å satse tungt på industrien i Sør-Hedmark. Det investeres også betydlig i effektivisering og ny teknologi i flere andre industribedrifter i regionen.

I året som har gått har produksjonsnettverket, HR-nettverket og markedsnettverket gjennomført en rekke vellykkede aktiviteter og arrangement. Samarbeidet med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, andre skoler i regionen og NAV er videreført, og det er jobbet godt for å profilere industrien. Ikke minst har foreningen fortsatt å være pådriver for en raskere utbygging av E16.

Profilering av industrien

Styringsgruppe for de næringsrettede utviklingsmidlene i Sør-Hedmark og 7sterke avsluttet i denne omgangen av prosjektet Profilering av Industrien med lanseringen av nytt profil-materiell for industrien i Kongsvinger-regionen.

Prosjektet har gjennomført følgende aktiviteter i 2016:

• webbasert profilering med bildebank, film og andre ressurser

• produksjon og distribusjon av 33 nyhetsbrev, presseartikler og notater

• foredrag og møter for å profilere industrien og mulighetene i regionen

• oppdatering av 7sterke hjemmesider

• mediekontakt som har ført til positive oppslag om industrien og lokale bedrifter

• alle medlemsbedrifter har anledning til å legge inn sin bedriftspresentasjon og sine bilder på 7sterkes nettside

ØiG-prosjektet

Industrien, 7sterke og SINTEF Raufoss Manufacturing har gjennom samarbeidsprosjektet innovasjonskraft i Glåmdalsregionen (ØiG) gitt lokale bedrifter tilgang på blant annet kompetente tjenester innenfor LEAN, prosjektledelse, materialteknologi, produksjonsteknologi, produkt- og produksjonsutvikling. I 2016 er det jobbet med 10 utviklingsprosjekter hvor de aller fleste prosjektene har fokus på å ta i bruk ny produksjonsteknologi, øke produksjonskapasiteten og forbedre kvaliteten. Det er en økende bevissthet i bedriftene om kravene til omstilling som forventes fremover for å være konkurransedyktige i fremtiden. Dette gir forhåpninger om flere utviklingsprosjekter og økt verdiskapning også i 2017.

Møte med samferdselsministeren om E16

7sterke ble invitert med i et møte med samferdsels-minister Ketil Solvik-Olsen 31. oktober. På agendaen stod hvordan E16 fra Nybakk til Slomarka kan gjennomføres raskest mulig på en ansvarlig måte. Dette er svært viktig for industrien i Kongsvinger-regionen.

Opp og Fram!-konferansen

7sterke, Glåmdalen, Ø.M.Fjeld og Sparebanken Hedmark inviterte til konferansen Opp og Fram! på Sentrum videregående skole i Kongsvinger 23. mars 2017. Mer enn 150 personer fra skole og næringsliv tok turen for å se mulighetene som finnes i regionen. Dette var fjerde runde med Opp og Fram!

Gardermokonferansen – et samarbeid med Innovasjon Gardemoen

7sterke er representert i styringsgruppen for Gardemokonferansen og har fått anledning til å profiler regionen og enkelt bedrifter på konferansen. Årets tema var «Fra særstilling til omstilling». Samarbeidet med Innovasjon Gardermoen gir også 7sterke og bedriftene våre et bredere nettverk og muligheter for et samarbeid med bedriftene i Gardermoregionen.

Eiendomsutvikler Karl Erik Rimfeldt, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Erik Platek fra styret i 7sterke under møtet 31. oktober. Foto: Lars Fogelstrand/ Glåmdalen.

Styret 2016

 • Trond Hagerud

  Styreleder,

  Mapei AS,

  Nord-Odal

 • Morten Herud

  7sterke AS, styrets sekretær
  SRM AS

 • Erik Nilssen

  Eskoleia AS, Kongsvinger

 • Styret-Peter-DidrikssonPeter Didriksson

  Blowtech GT,
  Kongsvinger

 • Kjell Bjarte Kvinge

  Ø.M.Fjeld AS

 • Chris SamwaysChris Samways

  Maarud AS

 

Medlemmer 7sterke

7sterke har fått flere nye medlemmer i 2016 og hadde 37 medlemmer per 31. januar 2017. Et medlem (KB-gruppen) omfatter flere bedrifter. Styret ønsker å øke antall medlemmer, spesielt blant små og mellomstore industribedrifter, og ønsker alle industribedrifter velkommen som medlemmer.

ABAS ASEidskogwww.abas.no
Adecco ASKongsvingerwww.adecco.no
Aktiv Bemanning ASKongsvingerwww.aktivbemanning.no
Bergene Holm ASSør-Odal/Kongsvinger/Gruewww.bergeneholm.no
Berggren ASKongsvingerwww.berggren.no
Blowtech GPKongsvingerwww.blowtechgroup.com
Bredesen Opset ASGruewww.bredesenopset.no
EDAB ASEidskogwww.edab.no
Eidskog VarmesentralEidskogwww.eidskog.kommune.no
Elmico ASSør-Odalwww.elmico.no
Eskoleia ASKongsvingerwww.eskoleia.no
Feral ASEidskogwww.feral.no
Flisa Trykkeri ASÅsneswww.flisatrykkeri.no
Forestia ASVålerwww.forestia.no
GIVASKongsvingerwww.givas.no
Glamox BU Luxo Production KirkenærGruewww.luxo.no
Grue SparebankGruewww.gruesparebank.no
Hvebergsmoen Potetpakkeri ASGruewww.hvebergsmoen.no
H-vinduet MagnorEidskogwww.hvm.no
IBAS ASKongsvingerwww.ibas.no
KB GruppenKongsvingerwww.spennteknikk.com
Klubben ASÅsneswww.klubben.no
Lilleborg Flisa ASÅsneswww.lilleborg.no
Lilleseth Kjetting ASÅsneswww.lilleseth.no
Maarud ASSør-Odalwww.maarud.no
Magnor Glassverk ASEidskogwww.magnor.no
Mapei ASNord-Odalwww.mapei.no
Norske Backer ASKongsvingerwww.norskebacker.no
Nortura Samvirkekylling ASVålerwww.nortura.no
Opplæringskontoret for industribedrifterKongsvingerwww.okio.no
Retura Glåma asKongsvingerwww.retura.no
Rolv SnareKongsvingerwww.mobildata.no
Sandermoen ASÅsneswww.sandermoen.no
SAPA ASEidskogwww.sapagroup.com
Schütz Nordic ASKongsvingerwww.schuetz.net
Solør Bioenergi Holding ASGruewww.solorbioenergi.no
Spetals Verk ASKongsvingerwww.spetalsverk.no
Stantek ASKongsvingerwww.stantek.no
Söderhamn Ericsson ASKongsvingerwww.se-saws.com
Ø. M. Fjeld ASKongsvingerwww.omfjeld.no

 

Medlemsliste 7sterkes HR-nettverk per 31. desember 2016

Aktiv bemanning Norge ASEven Haugwww.aktivbemanning.no
Bergene Holm ASLeif Viggo Nilsenwww.bergeneholm.no
Berggren ASHans Christian Berggrenwww.berggren.no
Blowtech GT ASWenche Vestbekkenwww.blowtechgroup.com
EDAB ASBjørn Rotheimwww.rotheim.no
Eskoleia ASAnn Christin Mengkrokwww.eskoleia.no
Eskoleia ASHilde Slettvollwww.eskoleia.no
GIVASEdel Sandbergwww.givas.no
GIVASStine Engenwww.givas.no
GIVASBjørge Ljøstadwww.givas.no
Glamox ASA BU Luxo Production KirkenærTove Lilleskjæretwww.glamoxluxo.com
Høgskolestiftelsen i KongsvingerVegard Herlyngwww.hihm.no
IBAS ASTrond Erik Bråthenwww.ibas.no
Klubben ASLars Petter Heggelundwww.klubben.no
Klubben ASKari Heggelundwww.klubben.no
Maarud ASOle Enok Skjellestadwww.maarud.no
Mapei ASFrode Ek Skarneswww.mapei.no
Mapei ASJannicke Stenberg Mykkestuewww.mapei.no
NAV KongsvingerTore Wålbergwww.nav.no
NAV KongsvingerTom Østhagenwww.nav.no
Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet (OKIØ)Tone Skulstadwww.okio.no
SAPA MagnorOlav Schulstadwww.sapagroup.com
SAPA MagnorGro Bogerwww.sapagroup.com
SCHÜTZ NORDIC ASMona Øienwww.schuetz.net
SCHÜTZ NORDIC ASHåvard Brattårwww.schuetz.net
Sentrum VGSOdd Uno Sigvartsenwww.sentrum.vgs.no
SSBRachel Snekkerbakkenwww.ssb.no
SSBAnne S. Troliewww.ssb.no
Ø.M. Fjeld ASLars Christian Stømnerwww.omfjeld.no

7sterkes HR-nettverk

Medlemmene i 7sterkes HR-nettverk kommer i hovedsak fra industribedrifter i regionen. I tillegg er  private og offentlige virksomheter representert gjennom ansatte som har interesse for eller arbeider med personalutvikling, rekruttering, kompetansebehov og andre utviklingsoppgaver som normalt hører inn under HR-området. 

Arbeidsutvalget har i 2016 bestått av Frode Ek Skarnes/Jannicke Stenberg Mykkestue fra Mapei, Ole Enok Skjellestad fra Maarud, Gro Boger fra Sapa Profil, Ann-Christin Mengkrok fra Eskoleia og Erik W. Thomassen. De har i løpet av året avholdt fire møter med stor spennvidde. Et viktig tema har vært hvordan organisere og administrere HR-nettverkets aktiviteter med endrede rammebetingelser når den offentlige finansieringen opphører.

I 2016 ble det avholdt to HR-nettverksmøter:

14. juni på Høgskolen i Kongsvinger var temaet kompetanseutvikling med innspill fra daglig leder ved HiK Vegard Herlyng, og høgskolelektor Stig Holen.

13. desember hos Forestia AS på Braskereidfoss fikk deltakerne trening i praktisk personalarbeid. I tillegg fikk deltakerne en grundig og god presentasjon av bedriften v/administrerende direktør Torodd Rande og personalrådgiver Hilde Slettvoll.

Det har fortsatt vært en gledelig økning i antall deltakere på nettverksmøtene.

I 2013 vedtok 7sterke en målsetning om å skape 50 flere lærlingeplasser i Kongsvinger-regionen i 2016 enn i 2014.

Nå er målet nådd. Det innebærer at færre elever står uten lærlingeplass, samtidig som industrien får tilgang til ny og kompetent arbeidskraft. Styret for de næringsrettede utviklingsmidlene i Sør-Hedmark (SNUS) har bidratt med finansiering til bedrifter som tar inn nye lærlinger i de fag som etterspørres av industrien.

Arbeidsutvalget har også hatt fokus på å få flere til å velge fagutdanning, og har samarbeidet tett med Sentrum videregående skole, Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet og Hedmark Fylkeskommune.

Det siste året har Sentrum videregående skole i samarbeid med 7sterkes HR-nettverk og Hedmark fylkeskommune gjennomført et teoretisk fagopplæringskurs for ansatte i industrien i Hedmark. Det resulterte i 22 nye fagarbeidere gjennom den såkalte praksiskandidat-ordningen, og 12 nye praksiskandidater har startet på samme utdanningsløp i 2016. All honnør til Sentrum videregående skole og Atle Dyrøy for arbeidet med dette prosjektet.

Leder av HR-nettverket har deltatt på styremøter i 7sterke, og aktiviteter knyttet til Byregionsrådet i Kongsvinger. HR-nettverket har vært representert på 7sterkes Markedsforum og Industriforum. Med et nytt styre i 7sterke og grunn-finansiering i 2017 på plass, har arbeidsutvalget et meget godt grunnlag for fortsatt videreutvikling av 7sterkes HR-nettverk.

22 nye fagarbeidere er utdannet gjennom den såkalte praksiskandidat-ordningen. Her er de sammen med voksenopplæringskoordinator Atle Dyrøy, rektor ved Sentrum VGS Marianne Bye, leder for 7sterkes HR-nettverk Erik W. Thomessen og representanter fra flere av bedriftene som har hatt sine ansatte med på kurs.

 

Målet om 50 nye lærlinger ble nådd i 2016. Forestia har satset målrettet på fagutdanning og har hele sju lærlinger og tolv praksiskandidater. Her er personalrådgiver Hilde Slettvoll fra Forestia sammen med lærlingene Alexander Myrvang (produksjonsteknikk), Mathias Andvik Jonassen (produksjonsteknikk) og Tobias Moen (industrimekaniker). Foto: Erik W. Thomassen.

 

7sterkes Markedsnettverk

7sterkes markedsnettverk ble etablert i 2012 for å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten til den enkelte bedrift gjennom samarbeid på tvers av bransjene. Leder for nettverket er Jannicke S. Mykkestue, Mapei AS. Nettverket har ikke faste medlemmer, men tilbyr i løpet av året flere markedsnettverksmøter som en arena for alle som arbeider med markedsføring og salg i regionen, uavhengig av bransje og medlemskap i 7sterke.

Nettverksmøter

Den 18. februar gjestet partner og kreativ leder Ole Petter Nyhaug fra Opinion til 7sterkes markedsnettverk for å snakke om hva vi skal leve av når oljen tar slutt. Han kunne fortelle at noe av svaret ligger i fremtidens forbruksmønstre, som vi allerede ser begynnelsen på. Han fortalte blant annet at teknologien endrer forbruksmønsteret vårt, gjennom on-demand kultur, optimaliseringskultur og delingskultur. Og det er adferden og ikke teknologien som er driveren.

Tirsdag 3. mai kom Tor Magnus Kolflaath fra Inbound Group til 7sterke markedsnettverk for å prate om Inbound Marketing. Det handlet om å tiltrekke seg kundene gjennom langsiktig jobbing. Inbound Marketing er det nye moteordet i markedsføring, men bak begrepet ligger det en dokumentert, helhetlig markedsføringsstrategi som trekker potensielle kunder til din nettside, konverterer de til leads og til slutt kunder. Tor Magnus Kolflaath lærte nettverkets medlemmer å bli en «leadsmaskin».

Markedsforum 2016

Over 100 deltakerne fikk høre Erik Thorstvedt prate om lagbygging, motivasjon og selvledelse under 7sterke Markedsforum 2016.

7sterkes markedsnettverk har lagt stor vekt på at det årlige markedsforumet skal være morsomt, inspirerende, motiverende, lærerikt og sosialt. Tema for Markedsforum 2016 fredag 3. juni på Politiets utdanningssenter på Sæter Gård var «Våg å tenke fremover». Over 100 deltakerne fikk høre Erik Thorstvedt prate om lagbygging, motivasjon og selvledelse. Hvordan oppnås best mulig klima for samarbeid på tvers av organisasjoner og virksomheter, og hvordan setter vi sammen et best mulig team for å oppnå det vi vil? Spørsmålet er rett og slett om det er mulig å lære noe av menn i korte bukser? Med fotballens logikk og lagarbeid om bakgrunn snakket han om hvordan vi best mulig kan prestere innenfor hvert vårt felt – med de menneskene vi til enhver tid er sammen med.

Erik Poppe fra Bring pratet om at data, infrastruktur og systemer nå fører til at outbound- og inbound marketing smelter sammen REALTIME. Hva er algoritmer, hvordan kan de benyttes realtime for å forbedre kundedialog, var spørsmål Poppe belyste i sitt innlegg.

Morgendagens markedssjef – som egentlig er i dag – bør være like mye opptatt av teknologi som markedsføring. Finnes hun, eller må vi finne henne opp, spurte Hans-Petter Nygård-Hansen fra kommunikasjonsbyrået KommFrem. Markedsføring har de siste årene utviklet seg til å bli en av de viktigste funksjonene i en virksomhet. Nå spiller teknologien en avgjørende rolle. Derimot føles det nok ikke slik for de fleste virksomheter. Mesteparten av markedsføringen er fortsatt tradisjonell (og analog). De fleste markedssjefer kommer fortsatt til ordet sist på ledermøter, og toppsjefene ser nok fortsatt på salgsfunksjonen som nøkkelen til suksess.

Erik Poppe fra Bring pratet om at data, infrastruktur og systemer nå fører
til at outbound- og inbound marketing smelter sammen REALTIME.

Adidas’ tidligere Norgessjef, Sigurd Granmark, fortalte om at endringsdyktighet er det selskaper over hele verden ser etter i fremtidens ansatte. Vi vet at det som er bra nok i år, garantert ikke er bra nok neste år. Posisjonen man har i dag kan være god nok, men prestasjonen må bedres for å nå samme posisjon i fremtiden. Endringsdyktige selskaper er fremtidens vinnere. Endringsdyktige ansatte er fremtidens ledere.

Styringsgruppen i markedsnettverket 2016

Jannicke Stenberg Mykkestue, Mapei AS (leder)
Hege Karlsen, Norske Backer AS (nestleder)
Inge Langrekken, Berggren AS
Peter Fekete, Mapei AS
Torunn Elle, IST Sverige AB

7sterkes Produksjonsnettverk

7sterke produksjonsnettverk har som formål å styrke mellomlederne og dermed konkurransekraften hos industrien. Produksjonsnettverket er et fagforum på tvers av bedriftsgrenser for alle som arbeider med produksjon og logistikk. De siste årene har nettverket hatt fokus på å bygge bedriftenes Leankompetanse og sørge for kompetanse- og erfaringsutveksling.

Industriforum viste bredde

Over 140 deltakere på 7sterke Industriforum 2016 fikk et innblikk i hva som rører seg i den lokale industrien, og det er mange gode nyheter. I tillegg bød arrangementet på faglig påfyll fra Atle Jensen og Sjur Dagestad, samt en trivelig avslutning med industripub på et fullsatt Bastian. 7sterke Industriforum befestet dermed posisjonen som den årlige møteplassen for industrien og dens samarbeidspartnere i Kongsvinger-regionen.

Årets arrangement bød på et bredt spekter av foredrag.

Deltakerne fikk høre suksesshistoriene til bedrifter som SAPA, Sandermoen, Envisor og Flisa Trykkeri. Thomes Trømborg fra Nedre Romerike Vannverk IKS og Kjetil Ånstad fra Fiskå Mølle Flisa AS delte sine positive erfaringer med Lean med GLØD, mens Anders Enger og Tove Gulbrandsen ga et innblikk i viktigheten av Ungt entreprenørskap.

Workshop for industriell vekst og utvikling

Onsdag 24. august inviterte 7sterke og SINTEF Raufoss

Manufacturing til workshop i Mapeis nye kundesenter i

Nord-Odal. Tor Giæver fra SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM), Atle Jensen og Morten Herud fra SRM bidro på samlingen med sin faglige spisskompetanse, for å diskutere tiltak og løsninger på utfordringene sammen med bedriftene og leder av 7sterkes produksjonsnettverk, Jan Roger Broen.

Ledere fra Maarud, Sapa Profiler, Mapei, Givas, Geno, Norske Backer, Blowtech Group og Bergene Holm holdt hver sin prestasjon om egen bedrift og utfordringer på kort og lang sikt. Etter prestasjonene fikk hver bedrift tilbakemelding, før mulig tiltak og fremdrift for å løse utfordringene ble diskutert. Temaet var hvilke endringsprosesser som må starte i dag for å løse morgendagens utfordringer. Tilbakemeldingene etter workshopen var veldig positive. Det ble avdekket flere gode muligheter for et utviklende samarbeid mellom bedriftene

og SRM, men også muligheter bedriftene i mellom.

Styringsgruppen i produksjonsnettverket 2016

Jan Roger Broen, Mapei AS (leder)
Atle Dyrøy, Sentrum Videregående Skole
Vegard Grønnerud, Forestia AS
Arne Lind, Blowtech AS
Monica Hagen, Maarud AS
Hanne Rolsdorph, Givas AS
Per Børrud, Sapa AS

Ordfører Ørjan Bue i Åsnes, leder for byregionprosjektet Lars Gillund, ordfører Kamilla Thue i Eidskog og ordfører Sjur Strand i Kongsvinger var alle fornøyd med det industrien viste fram under 7sterke Industriforum 2016. Ordfører Lise Selnes i Nord-Odal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Atle Jensen fra SINTEF Raufoss Manufacturing ga under årets industriforum gode eksempler på hvorfor industrien må være forberedt på endringene som kommer.

 

Sjur Dagestad holdt et engasjerende foredrag om viktigheten av kontinuerlig innovasjon under 7sterke Industriforum 2016.