Nortura

Etablert
1973
Ansatte
35 (2016)
Bransje
Fjørfe-produksjon av daggamle kyllinger
Lokasjon
Braskereidfoss og Rud i Våler
Nortura Samvirkekylling utgjør kjernen i norsk fjørfekjøttproduksjon. Vi starter hele verdikjeden når vi ruger og klekker foreldredyrene og leverer disse til våre produsenter. I tillegg klekker vi også store deler av det norske markedet på slaktekylling.