Nettverkene i 7sterke er vår viktigste ressurs

Samarbeid er en av de viktigste nøklene når næringslivet skal utvikle nye konkurransefortrinn i fremtiden. Dette er allerede en av de viktigste styrkene til 7sterke; faglige nettverk som jobber med utfordringer som medlemsbedriftene er opptatt av. Les mer …

Forestia er årets 7sterke-bedrift

I forbindelse med Industriforum delte styret i 7sterke ut prisen «Årets 7sterke-bedrift». Prisen gikk til Forestia AS og styret begrunnet tildelingen med at Forestia er en tradisjonell bedrift som evner å tenke utradisjonelt.
Les mer …

Endelig mandag!

Å si «endelig mandag» skal ikke utelukke tilfredse «endelig fredag» og «endelige ferie»-sukk, men være et supplement, forteller Karin Fevaag Larsen. Les mer …