Lokale bedrifter med på rekordstøp

Norges største helkontinuerlige landbaserte betongstøp omfattet rett i underkant av 1000 lastebillass fra Betong Øst, med tilsetningsstoffer levert av Mapei. Det er Skanska som har ansvaret for byggingen av Rosten kraftverk nord i Gudbrandsdalen. Les mer …

God jul og godt nytt år!

7sterke takker for enda et år med godt og konstruktivt samarbeid og ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år!

Sett av 23. mars!

Sparebanken Hedmark, Glåmdalen, 7sterke og Ø. M. Fjeld inviterer til en spennende konferanse med temaet: Opp og fram! – Slik får vi det til. Les mer …

Positiv utvikling i industrien

Industrien i Kongsvinger-regionen har økt både omsetning og verdiskapning de siste to årene. Den positive utviklingen viser at industrien har lykkes i å bli mer effektive, blant annet gjennom godt samarbeid og fokus på kontinuerlige forbedringer det daglige arbeidet. Les mer …

Målet om 50 flere lærlinger nådd

I 2013 vedtok 7sterke en målsetning om å skape 50 flere lærlingeplasser i Kongsvinger-regionen i 2016 enn i 2014. Nå er målet nådd. Det innebærer at færre elever står uten lærlingeplass, samtidig som industrien får tilgang til ny og kompetent arbeidskraft. Les mer …

Møte med samferdselsministeren om E16

7sterke ble invitert med i et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 31. oktober. På agendaen stod hvordan E16 fra Nybakk til Slomarka kan gjennomføres raskes mulig på en ansvarlig måte. Dette er svært viktig for industrien i Kongsvinger-regionen. Les mer …