Fremtidige utdanningstilbud i Kongsvingerregionen

Næringslivet og industrien i Kongsvingerregionen står foran ulike utfordringer i årene som kommer i form av økt digitalisering, økte krav til bærekraft, økt global konkurranse og høyere krav til verdiskapning og inntjening. Et av virkemidlene for å møte utfordringen er å jobbe med kompetanseutvikling. Les mer …

Nettverkene i 7sterke er vår viktigste ressurs

Samarbeid er en av de viktigste nøklene når næringslivet skal utvikle nye konkurransefortrinn i fremtiden. Dette er allerede en av de viktigste styrkene til 7sterke; faglige nettverk som jobber med utfordringer som medlemsbedriftene er opptatt av. Les mer …

Forestia er årets 7sterke-bedrift

I forbindelse med Industriforum delte styret i 7sterke ut prisen «Årets 7sterke-bedrift». Prisen gikk til Forestia AS og styret begrunnet tildelingen med at Forestia er en tradisjonell bedrift som evner å tenke utradisjonelt.
Les mer …