Nyheter

Innføringskurs i bærekraft 17., 24. og 26. oktober – Kongsvinger

7sterke ønsker velkommen til å delta på innføringskurs i bærekraft, med kursdatoer 17. , 24. og 26. oktober 2023

I kurset får deltakerne en innføring i hva bærekraft er, og vi setter det inn i en større sammenheng. Temaer som innovasjon, bærekraftige forretningsmodeller og samfunnsansvar blir berørt, og deltakerne vil bli utfordret til mye dialog for å koble ulike tema til deres egen arbeidspraksis.

Kurset vil videre gi en innføring i etiske begreper, som kan være nyttige verktøy i arbeid med bærekraft og innovasjon. Vi går også igjennom noen modeller og teorier som deltakerne kan bruke for å jobbe systematisk med for å utvikle bedriften i en mer bærekraftig retning.

For at kursopplegget skal være så relevant som mulig så ønsker vi at deltakerne ved påmelding kommer med innspill på problemstillinger, eksempler eller tema de ønsker å ha fokus på, og hva som er deres motivasjon for å ta kurset.

Kurset er knyttet til et forskningsmiljø ved Høgskolen i Innlandet, og deltagerne blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde.

Det er fordel å være mer enn 1 deltaker fra samme virksomhet.

Undervisningsform, gjennomføring og pris

 • Kurset går over 3 kursdager a’5 timer
 • Datoer: 17., 24. og 26. oktober, kl. 9-14
 • Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
 • Pris: 6.000,- pr. deltaker
 • Det serveres enkel lunsj

Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene, både på og mellom samlingene.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset vil være Høgskolelektor Hans Olaf Delviken, Handelshøgskolen Innlandet- Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Påmeldingsfrist 18. september.

 

 

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

17 okt 2023

Tid

09:00 - 14:00

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
Veronika Wæraas

Arrangør

Veronika Wæraas
Telefon
992 32 308
E-post
veronika.waeraas@givas.no

Andre Arrangører

7sterke
7sterke