Et sterkt navn for industrien

Industriklyngen 7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Sør-Hedmark.

Gjennom 7sterke skal vi påvirke regional næringsutvikling og politikk, vi vil skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre Sør-Hedmark som industriregion.

Og kjære politikere – dette er ikke en kamp mellom sør og nord, Kongsvinger og Hamar. Det er oss eller utlandet. Derfor må dere heve blikket og tenke i større linjer.

Dette er de sakene vi prioriterer høyest

Tilgang påkvalifisert arbeidskraft

Bedriftene i 7sterke trenger flere medarbeidere med høy kompetanse. Derfor arbeider vi aktivt mot skole og myndigheter for utvikle bedre og mer relevant fag- og yrkesopplæring og tettere kobling mellom skole og næringsliv. Gode kommunikasjoner til Osloområdet og mot Karstad er også en nøkkel. Regionen trenger både 4 felts Rv2 og anstendig togforbindelse Oslo–Kongsvinger–Karlstad

Tilgang til markedene

Råvarer inn og foredlede produkter ut roper om 4 felts E16. Nå!

Konkurransedyktig region

En synlig, tydelig og attraktiv region er en forutsetning for en sterk industri. 7sterke understreker behovet for positiv befolkningsutvikling, særlig i aldersgruppen 20–35 år.

Vi skal være tydelige

Gjennom 7sterke skal industrien la sin stemme høres i offentlige og private nettverk. Vi kanaliserer informasjon og standpunkt, vi knytter sammen mennesker som trenger å snakke med hverandre, vi utveksler informasjon mellom medlemmene, og vi informerer publikum. 7sterke møter statsråder og ordførere, embetsverk og direktorater, og vi markedsfører oss i grupper der vi finner de jobbkandidatene vil gjerne vil ha tak i.

Styrketrening

Styrketrening er 7sterkes samlinger og seminarer, hovedsakelig for medlemmene, noen ganger også for medlemmer og andre grupper – politikere, organisasjoner, forskere. Styrketrening gjør deg sterkere. Styrketrening med 7sterke er mer enn prat, det er nødvendige og relevante samlinger med klare og konkrete mål.