Verden og omgivelsene våre er i endring, og vi må endre oss tilsvarende. Med temaet «ENDRING» som bakteppe, ønsker 7sterke og SpareBank 1 Østlandet velkommen til en inspirerende dag med mange spennende innlegg.

Vi oppdaterer agendaen og presenterer dagens foredragsholdere med bilde og bakgrunnsinformasjon fortløpende, så følg med her!

Sted:  Sentrum videregående skole, Rådhusplassen 7, 2212 Kongsvinger
Tidspunkt: Torsdag 3. november kl. 12.00-18.00 (lunsj og registrering kl. 11- 12) med påfølgende pub på Manis.
Pris: Kr. 990,- for medlemmer, øvrige kr. 1.250,-. Industripub: Kr. 300,- 
Påmeldingsfrist: Snarest mulig, men senest 25. oktober 

Hovedsponsor:

Disse kommer - kommer du?

Harald Magnus Andreassen_farger

Harald Magnus Andreassen

Harald Magnus Andreassen er sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, og en profilert ekspert og kommentator innen økonomi. Andreassen uttaler seg ofte til media om økonomiske spørsmål. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo og har jobbet med bank, finans og økonomi hele livet

Adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen

Stein Lier-Hansen

Stein Lier-Hansen har vært adm. dir. i Norsk Industri siden oppstarten 1. januar 2006. Før det var han sjef i Prosessindustriens Landsforening, en av de to NHO-foreningene som slo seg sammen og ble til Norsk Industri. (Den andre var TBL – Teknologibedriftenes Landsforening). Norsk Industri er i dag den klart største av NHOs landsforeninger.

Mari Sveen Næss_Mejdell Jacobsen

Mari Sveen Næss

Mari Sveen Næss har arbeidet som seniorkonsulent i Oslo tingrett i seks år, og har god erfaring både med sivile saker og straffesaker. Hun arbeidet med 22. juli-saken i teamet som hadde ansvar for all kontakt med fornærmede, etterlatte og bistandsadvokater. Hennes spesialfag under utdannelsen var barnerett, utlendingsrett og påtalerett.

Ansatte

Hans Geelmuyden

Hans Geelmuyden er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han hadde jobbet for IBM og hadde journalist- og redaktørbakgrunn da han i 1989 startet Geelmuyden.Kiese. Geelmuyden har siden vært en tydelig stemme i norsk samfunnsdebatt generelt og i diskusjonene rundt PR-bransjen spesielt. I 2009 fikk han PR-bransjens hederspris "Gullkorn".

Fredrik Amadeus

Fredrik Amadeus Sannerud

Fredrik Amadeus Sannerud er en norsk sanger og artist. Han har drevet med musikk så lenge han kan huske, og hadde sin første sceneopptreden som 7-åring. I 2018, ble han superfinalist i Melodi Grand Prix jr, og samme år var han gjest hos NRK i programmet "Advent, hva er jul for deg?". Det er kanskje soulmusikken som ligger hjertet hans aller nærmest og som han har lyst til å satse mest på fremover.

Ida M. Huse Gulbrandsen

Ida M. Huse Gulbrandsen

Ida M. Huse Gulbrandsen er utdannet industridesigner med spesialisering innen metall. I tillegg har hun utdanning innen markedsføringsledelse, kommunikasjon og bærekraft. Ida har drevet eget designbyrå, jobbet som produktutviklingssjef i industrien i flere år, og er nå inkubatorrådgiver hos Klosser Innovasjon.

Øyvind Bjørnstad_Vestre

Øyvind Bjørnstad

Øyvind Bjørnstad leder Vestres arbeid med strategi og bærekraft. En bakgrunn fra studier i økonomi og finans samt jobb som strategikonsulent, tok en uventet retning da han gikk inn i utemøbler. Vestre har et mål om å være verdens mest bærekraftige møbelprodusent og en netto positiv aktør for samfunnet. Vestres oppgave er å skape sosiale møteplasser der folk kan møtes på tvers av alle bakgrunner.

Mattias Hedström_IUC Stål_versktad

Mattias Säfström

Mattias Säfström er VD for IUC Stål&Verkstad klyngen i Karlstad, med 150 medlemsbedrifter fra industrien over hele Värmland. Han er i tillegg styreleder for IUC klyngene i Sverige

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Jon Kristiansen

Jon Kristiansen har lang erfaring og solid kjennskap til nærings- og samfunnslivet i Innlandet. Jon er utdannet siviløkonom og hadde ulike lederstillinger innen media før han begynte som regiondirektør i NHO Innlandet i 2018. Han er opptatt av at våre bedrifter deltar i et viktig verdensmesterskap – et kappløp i omstilling, i teknologiutvikling og i jobbskaping. Han mener de store løftene må skje i fellesskap og at vi sammen driver hverandre framover.

Chris Samways_passfoto

Chris Samways

Chris Samways har vært styreleder i industriklyngen 7sterke siden 2020. Han er til daglig managing director hos Mills AS.

Jan Kristian Hokstad

Jan Kristian Hokstad

Jan Kristian Hokstad har 23 års ledererfaring med fokus på strategi, innovasjon og forretningsutvikling, samt endringsledelse. Han drives av å skape gode løsninger i samspillet mellom teknologi og menneske, i samarbeid med andre. Han har fokus på utnyttelse av teknologi som gir effektive prosesser, bruk av data og innsikt i utvikling og forbedringsarbeid, som bidrar til en enklere hverdag for kunder og medarbeidere.

Lars Gillund

Lars Gillund

Lars Gillund er utdannet organisasjonssosiolog (cand.polit) ved NTNU, med etterutdanning innen innovasjon og kompetanseledelse. Som daglig leder på Kongsvinger er han i tillegg ansvarlig for regionale utviklingsprosjekter i Klosser Innovasjon.Han har åtte års topplederfaring fra Kongsvinger kommune, og flere års erfaring som prosjektsjef for regionale utviklingsprogram med svært sterke resultater.

Kaja Maaø

Kaja Maaø

Kaja Maaø er rådgiver for rekruttering og kompetanse hos Ø.M. Fjeld AS.

Lars Løfsgaard_passbilde

Lars Løfsgaard

Lars Løfsgaard er country sales manager hos Ibas Ontrack AS. Han har også vært styremedlem i industriklyngen 7sterke i flere år.

Magnus Jonassen

Magnus Jonassen

Magnus Jonassen er managing director hos Spetals Verk.

Jan Egil Melby_passbilde

Jan Egil Melby

Jan Egil Melby er utdannet siviløkonom fra Karlstad med spesialisering innen markedsføring. Han har jobbet nær 30 år i finans i CBK og DNB mot bedriftsmarkedet og som leder i 14 år, de fem siste årene som leder av DNB Hedmark. Han er i dag leder av industriklyngen 7sterke.Han leder selv et av nettverkene, bærekraftnettverket, der kommunene i regionen også er medlemmer.

Terje-Maarud_GIV

Terje Maarud

Terje Maarud er kurskonsulent i arbeidsnorsk hos GIV IKS, han holder også jobbsøker-kurs. .

Stian Gundersen

Stian Gundersen

Stian Gundersen er salgs- og markedssjef for Norske Backer AS. De har hatt en fin vekst i hele perioden siden han inntok rollen, til tross for turbulente tider i markedet. Stian har jobbet med salg hele livet i flere ulike bransjer.

Luxsacumar Sivakanesar

Luxsacumar Sivakanesar

11.00-12.00   Registrering og lunsj

12.00-12.10   Velkommen. Chris Samways, styreleder 7sterke

BOLK 1        KL. 12.10-14.10

12.10-12.55   Stein Lier-Hansen, leder Norsk Industri og Jon Kristiansen, leder NHO Innlandet

13.00-13.20   Regionale prosjekter. Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon AS

13.25-13.50   Nanopow  –  et spennende samarbeid via 7sterke. Hans Geelmuyden og Luxsacumar Sivakanesar

13.50-14.10 PAUSE

BOLK 2 KL. 14.10-15.15, parallellsesjoner

Produksjonsnettverket

  • Spetals Verk AS. Magnus Jonassen, daglig leder Spetals Verk AS
  • Fra tradisjonell LEAN til kontinuerlig digital utvikling. Jan Kristian Hokstad, leder robotisering og kontinuerlig forbedring SpareBank 1 Østlandet

Markedsnettverket

  • GoToMarket – hvordan bruke strategisk salg i vekststrategi. Ida M. Huse Gulbrandsen, inkubatorrådgiver Klosser Innovasjon AS
  • Praktisk Case – hvordan har vi gått fra å være kundestyrt til å «styre» kunden. Stian Gundersen, salgs– og markedssjef Norske Backer AS

HR-nettverket

Hvordan tenke annerledes for rekruttering i en tid med «trangt» arbeidsmarked?

  • Kommunikasjon og digital treffsikkerhet i rekruttering. Kaja Maaø, rådgiver rekruttering og kompetanse Ø.M. Fjeld AS
  • Integrering av flyktninger i arbeidslivet, og hvordan lykkes med dette. Terje Maarud, kurskonsulent GIV
  • Åpenhetsoven. Mari Sveen Næss, advokatfirmaet Mejdell Jacobsen

Bærekraftnettverket

  • Hållbarhetsarbete i små och medelstora industriföretag. Mattias Säfström, VD IUC Stål & Verkstad i Värmland
  • Hvordan vi jobber med bærekraft i Vestre AS. Øyvind Bjørnstad, bærekraftdirektør Vestre AS

15.15-15.30 PAUSE

BOLK 3 KL. 15.30-17.00

15.30-15.50 Talent traineeship. Jan Egil Melby, klyngeleder 7 sterke + trainee-ene: Ingvild, Oda, Zidar og Carina

15.50-16.35 Dagens utfordringer. Harald M. Andreassen, sjefsøkonom SpareBank 1 Markets

16.35-16.50 Kulturelt innslag. Fredrik Amadeus Sannerud

16.50-17.00 PAUSE

BOLK 4 KL. 17.00-18.00

17.00-18.00 Ikke avklart, oppdateres snarest. 

(Agendaen oppdateres fortløpende med innhold og foredragsholdere) 

Samarbeidspartner: