NY KURSREKKE: Strategisk arbeidsliv – UTSATT! Nye datoer kommer

Jannicke7nyhetene, HR-nettverk

I regi av HR-nettverket tilbyr vi en oppfølger til kurset «arbeidsrett». Kurset består av fire samlinger, og er et samarbeid mellom 7sterke og Høgskolesenteret i Kongsvinger. Det er advokat Jørn Mejdell Jakobsen som underviser.

Plan for kursrekken i det vi kaller «Strategisk arbeidsliv» er som følger:

NYE DATOER KOMMER!

«Hvordan kan din bedrift øke sin attraktivitet i arbeidsmarkedet ved bruk av arbeidsretten som virkemiddel?»

Gjennom kunnskap om og aktiv bruk av arbeidsretten vil virksomheten bygge omdømme som en seriøs aktør, og vil med det kunne tiltrekke seg kompetanse i et krevende arbeidsmarked. Vi vil her søke å få deltagerne til å tenke strategisk og bygge både grunnleggende kunnskap og konkrete tips om hvordan de kan bruke egen trygghet til å tiltrekke seg de beste kandidatene.

Arbeidsforholdets livssyklus

Fra utlysning, via arbeidsavtale og samhandling i gode og onde dager, til oppsigelse, avskjedigelse og aldersstyrt avslutning.

Dette vil bygge litt på tidligere kurstimer, men være oppdatert og god innføring for nye, og fin repetisjon for tidligere deltagere.

Oppdatering innen arbeidsretten

Gjennomgang av nye regler, inkludert det praktiske rundt innføring av åpenhetsloven.

Forhandlingsteknikk

Dette ligger litt på kanten av arbeidsrett som rendyrket tema, men forhandlinger vil inngå som en stor del av arbeidslivet. Både internt ved f. eks. forhandlinger av arbeidsavtaler og eksternt mot kunder, konkurrenter og marked. Kursdagen vil bygge på Harvard-modellen , og gi et innblikk i hvordan man kan oppnå bedre forhandlingsresultater.

 

Pris for hele kursrekken er kr. 4.900,- . Prisen inkluderer lunsj.

Det er mulig å sende forskjellige personer til forskjellige dager, men det må oppgis ved påmelding. Det forutsettes minst 15 påmeldte.

Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger.

For mer informasjon – ta kontakt med leder for HR-nettverket, Frode Ek Skarnes: frode.ek.skarnes@mapei.no