5,56 millioner kroner i statlige Interreg-midler og støtte fra Innlandet fylkeskommune til prosjektet Grønn industrivekst.

Jannicke7nyhetene

Tre prosjekter fra Innlandet får til sammen nær 7,7 millioner kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet, blant annet prosjektet Grønn industrivekst.

– Nå ble jeg kjempeglad, dette gir nye muligheter for 7sterke og for industrien i regionen til å få tilført ny kompetanse og etablere samarbeid med industribedrifter fra hele Värmland. Jeg vil også rette en stor takk til Innlandet fylkeskommune som har støttet oss under hele Interreg-prosessen og til Klosser Innovasjon AS for et godt samarbeid.

Svensk industriklynge

Industriklyngen 7sterke har 96 medlemsbedrifter fra de sju kommunene i sør-fylket. Prosjektet Grønn industrivekst skal de gjennomføre sammen med IUC Stål & Verkstad-klyngen, som holder til i Karlstad.

Den svenske industriklyngen har mange likhetstrekk med 7sterke og har 153 medlemsbedrifter.

Universitet og høgskole

De to klyngene skal samarbeide med Høgskolen i Innlandet og Karlstad Universitet om prosjektet. Målet er å dele kunnskap og erfaringer innen områdene digitalisering og bærekraft. Det vil også bli lagt vekt på fremtidens industrikompetanse, med spesiell tyngde på kvinnelig ledelse og industrielt entreprenørskap.

Grønn industrivekst er et treårig prosjekt med en samlet verdi på drøyt 20 millioner kroner, hvorav rundt 6 millioner i støtte til den norske siden (Interreg og Innlandet fylkeskommune) og 14 millioner som går til svensk side.

Les mer om Interreg Sverige-Norge: Interreg Sverige-Norge – Innlandet fylkeskommune

 

Bilde: Klyngeleder for 7sterke i Kongsvingerregionen Jan Egil Melby er veldig glad for å få Interreg-midler. Foto: Klosser Innovasjon