Markedsnettverket


7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten innen markedsføring og salg for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Målgruppen er markeds- og salgsansvarlig i bedriftene, og nettverket jobber med:

  • Faglig påfyll og kompetanseheving for deltaker/ ansatt.
  • Utveksling av ideer/brainstorming/workshop.
  • Høgskoleutdanning innen markedsføring i regionen.
  • Felles innkjøpsavtaler og markedsføring der det er interessant.


"Vi skal være markedsavdelingen for bedriftene i regionen. Mange av bedriftene har relativt små markeds- og salgsmiljøer og vi skal være disse bedriftenes kompetansepool."

Jannicke S. Mykkestue, leder markedsnettverket


Image


"Det viktigste fremover blir å jobbe med utvikling av økt markedskompetanse og se på hvordan vi kan øke markedene for bedriftene i regionen. Koblingen mellom produktutvikling og markedsutvikling blir også viktig fremover."


Jannicke S. Mykkestue, leder markedsnettverketKontaktinformasjon

Jannicke S. Mykkestue
Eskoleia AS
Tlf.: 951 75 202
E-post: jannicke.mykkestue@eskoleia.no

Medlemmer i arbeidsutvalget
  • Jannicke S. Mykkestue, Eskoleia AS (leder)
  • Peter Fekete, Mapei AS
  • Ida M. Huse Gulbrandsen, Klosser Innovasjon AS
  • Robert Bekkesletten, Guru Utvikling AS
  • Erik Platek, Schütz Nordic AS

oversikt over kommende aktiviteter i Markedsnettverket

Ingen arrangement funnet!