GoToMarket – hvordan bruke strategisk salg i vekststrategi?

Jannicke7nyhetene

Strategisk salg handler om å være et steg foran kunden, forstå hva de egentlig har behov for og bli oppfattet som real, raus og til å stole på. En strategisk selger har en plan. Klosser GoToMarket er en systematisk måte å analysere markedet på.

I løpet av 2023 er det gjennomført to runder med GoToMarket for medlemsbedrifter av 7sterke – med meget gode tilbakemeldinger!

Programmet består av 3 halvdagssamlinger hvor du får hjelp til å komme i gang med strategisk salg i egen bedrift, sammen med andre medlemsbedrifter:

  • Hvordan utvikle tall- og tidsfestet plan for aktivitet, som igjen skal øke salg og skape vekst?
  • Hvordan snu fra å være «kundestyrt» til å være den som «styrer» kunden?
  • Hvordan gå fra å tro og gjette på hva kunden gjør og mener, til å faktisk vite det?
  • Hvordan skaffe viktig innsikt  som gjør din bedrift smartere enn konkurrenten?

Det blir veiledning på Teams mellom workshopene, og en oppsummering for hver enkelt bedrift på slutten. Medlemmer fra markedsnettverkets arbeidsutvalg vil være med på veiledning og fasilitering. Vi mener det ligger stor verdi i å gjennomføre sammen med andre medlemmer. Det gir gode muligheter for å lære av hverandre og bygge nettverk.

Hvem skal delta?

De som jobber med salg i bedriften:

  • Salgssjef
  • Selger
  • Salgskonsulent
  • Key Account Manager
  • etc.

Kom gjerne flere fra samme bedrift, det gir ofte et enda bedre resultat.

Maks 5-10 bedrifter kan delta med inntil 3 personer, så her gjelder «først-til-mølla-prinsippet». Datoer for workshoper våren 2024 er: 24. april, 23. mai og 13. juni.

For mer informasjon kan markedsnettverkets leder Jannicke S. Mykkestue kontaktes på epost: jannicke@klosser.no eller telefon 951 75 202.