Samarbeid om fremtidens fagarbeidere

Jannicke7nyhetene

7sterkes samarbeid med Sentrum videregående skole skal sikre praksisplasser til elever som starter på Vg1 Teknologi- og industrifag (TIF) til høsten. Initiativet er en viktig del av vår felles innsats for å styrke kompetansen i Kongsvingerregionen og møte behovet for dyktige fagarbeidere, for den andre fordelen med samarbeidet er bedriftenes mulighet til å rekruttere fremtidens fagarbeidere!

Sikre morgendagens arbeidskraft, delta i YFF-samarbeidet

Som medlemsbedrift har dere mulighet til å bidra til utviklingen av regionens fremtidige arbeidskraft, hvor 7sterke koordinerer med skolen og samtidig støtter dere i prosessen, uavhengig av om dere har tatt imot elever tidligere. Gjennom yrkesfaglig fordypning (YFF) kan dere være med på å forme unge talenter ved å tilby dem verdifulle praksisplasser. Dette er en investering i elevenes fremtid, men også i deres egen bedrift og industriens langsiktige vekst.

Fordeler ved å delta

Rekruttering
Få tilgang til unge, engasjerte elever som kan bli fremtidige lærlinger og ansatte.

Profilering
Vis frem deres bedrift som en attraktiv arbeidsplass og en viktig aktør i regionens industri.

Bidrag til lokalsamfunnet
Vær en del av et felles løft for å sikre regionens kompetansebehov og bidra til å styrke Kongsvingerregionens omdømme som et industrielt knutepunkt.

Praktisk gjennomføring

Elevene vil være utplassert én dag i uken gjennom hele skoleåret, og vi vil jobbe tett sammen for å sikre en god match mellom elev og bedrift. Vi sørger for at elevene er forberedt, og at dere som bedrift står klare til å ta imot 15-16-åringer. Både 7sterke og Sentrum VGS vil støtte dere gjennom hele prosessen for at det skal bli en positiv opplevelse for både elever og bedrift.

Forhåpentlig vil eleven ha ønske om å komme tilbake til bedriften på Vg2, som lærling og som fagarbeider, og bedriften ser verdien i å delta i videre prosess.

Det er ingen krav om å være godkjent lærebedrift for å kunne ta imot en YFF-elev, men dersom man ønsker å bli det på sikt vil vi kunne bidra i prosessen.

Sammen om dagens og fremtidens kompetanse

-Gjennom YFF-faget gir vi elevene en unik mulighet til å teste teoretisk kunnskap i reelle arbeidssituasjoner. Mange elever har funnet sin ønskede lærebedrift etter å ha vært i praksis hos våre medlemsbedrifter, noe som ofte fører til fast ansettelse etter endt utdanning, sier Helga B. Helland, klyngeleder i 7sterke

Hvordan bli med?

Vil dere ta imot en yrkesfagelev til høsten? Vi har allerede et høyt antall medlemsbedrifter som vil stille praksisplass til rådighet, men det er alltid plass til flere. Slik kan vi sikre at rett elev kommer på rett plass, både med tanke på interesser og geografi. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan dere kan bli en del av samarbeidet. Sammen sikrer vi at Kongsvingerregionen fortsetter å være et sterkt og konkurransedyktig industriområde!

Kontakt:

Helga B. Helland

Epost: helga.helland@klosser.no

Tlf.: 992 96 466