Velkommen til Kongsvingerregionen!

Sentralt på Østlandet, mellom Oslo og Sverige, finner du Kongsvingerregionen. Sett fra lufta er det grønt – dominert av skogkledde åser og dyrket mark. Men, la deg ikke lure! Her satses det aktivt på utvikling, både i privat og offentlig sektor.

Regionen har gode utdanningstilbud på alle nivå, fra grunnskole til høgskole. Særlig er det verdt å merke seg to nye og unike ungdomsskolene i massivtre, og tilbudene til de som ønsker alternative pedagogiske opplegg. Trygge oppvekstsvilkår er et viktig argument for å flytte hit.

Arbeidsmarkedet i regionen er svært variert og integrert. Mange bor i en kommune og jobber i en annen. God infrastruktur og pendlemuligheter med kollektivtransport gjør dette enkelt. Som i Norge ellers, dominerer tjenesteproduksjon, men også omstillingsdyktige og internasjonale industribedrifter, er attraktive arbeidsgivere for mange.
Mulighetene for fritidsaktiviteter er mangfoldige og omfatter også et variert og spennende kulturliv. Kongsvinger med sin majestetiske festning er regionens by, med Glomma som et forbindingsledd til flere av kommunene rundt.