Delta i våre faglige nettverk

Gjennom 7sterkes nettverk kan du møte andre fra ditt fagområde, utveksle erfaring og bygge felles kompetanse. Nettverkene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.

Image

7sterkes produksjonsnettverk er et fagforum på tvers av bedriftene. Nettverkets aktivitet baserer seg på medlemmenes egne innspill og ønsker, og drar nytte av kompetanse fra de øvrige nettverkene der det er relevant.

Image

7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR, personalutvikling og ledelse. Nettverkstreffene varierer ut fra nye lovkrav, HRs årshjul, og andre relevante temaer, og er åpne for alle medlemmer som ønsker kompetansepåfyll.

Image

7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Image

Nettverket skal bidra til kompetansedeling mellom bedriftene i industriklyngen og mellom næringslivet og kommunene. Ambisjonen over tid er å etablere konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.


Les om medlemsfordeler og hva det betyr å være medlem i 7sterke


Les om formålet, historien og hva arbeidet har å si for regionen


Se aktiviteter i regi av 7sterke

VI HOLDER DEG OPPDATERT