Image

Bli en del av faglige nettverk

Gjennom våre faglige nettverk kan du møte andre fra ditt fagområde i regionen. Nettverkene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.

Image

7sterkes produksjonsnettverk er et fagforum på tvers av bedriftene. Nettverkets aktivitet har i de siste årene basert seg på utvikling av leveransekjeden via lean manufacturing, samt kompetanseheving innenfor lean ledelse.

Image

7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR og ønsker å jobbe målrettet og seriøst med blant annet personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling.

Image

7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Image

Nettverket skal bidra til kompetansedeling mellom bedriftene i industriklyngen og mellom næringslivet og kommunene. I tillegg er ambisjonen over tid å etablere konkrete FoU-prosjekter innen bærekraft.


Les om medlemsfordeler og hva det betyr å være medlem i 7sterke


Les om formålet, historien og hva arbeidet har å si for regionen


Se de forekommende aktivitetene i regi av 7sterke

VI HOLDER DEG OPPDATERT