TROND HAGERUD FORTELLER OM HØYDEPUNKTENE FRA DE TI ÅRENE HAN VAR STYRELEDER I 7STERKE

Trond Hagerud var initiativtager, styreleder og toneangivende for de 10 første årene til 7sterke. Han mener LEAN-satsingen, etablering av nettverk, og et bredt og godt samarbeid var de viktigste milepælene i denne perioden.

– Vi la sterk vekt på det positive ved å samarbeide og nå mål sammen. Det var veldig meningsfylt og spennende å lede utviklingen av 7sterke i 10 år. Fra 16 industribedrifter, som stilte opp på etableringsmøtet i februar 2007, til i dag hvor vi har 65 medlemmer innen ulike bransjer i sju kommuner.

Var lite kunnskap om industrien
– Vi har oppnådd veldig mye på disse få årene. Mye mer enn vi kunne håpe. Vi hadde også et vanskelig utgangspunkt. I årene før 7sterke ble etablert var det liten eller ingen kunnskap om industrien i regionen og samarbeid var fraværende.

– Både blant politikere og i befolkningen for øvrig, var det veldig lite kunnskap om industrien. Det var en almen oppfatning at den lokale industrien ikke hadde noen spesiell betydning, og hvis det en sjelden gang var på dagsordenen, var det ofte med negativt fortegn. Da handlet det gjerne om bemanningsreduksjoner eller annet dårlig nytt.

Behov for en klar stemme

«Glåmdalsregionen har fortsatt en rekke industribedrifter å være stolte av. I årevis har disse stort sett sittet på hver sin tue og aldri klart å skape et slagkraftig forum sammen. Mange bedriftsledere har merkelig nok heller ikke innsett nytten av samarbeid og utveksling av erfaringer. Oppslukt av den travle hverdagen og kravene til bunnlinja har de hatt nok med sitt. Slikt er korttenkt.», skrev Glåmdalen på lederplass etter stiftelsesmøtet til 7sterke i februar 2007. Hagerud er helt enig i beskrivelsen.

– Det var et åpenbart behov for en klar stemme, og at vi innså betydningen av å jobbe sammen.

Motorvei var utløsende

Det var særlig den sendrektige behandlingen av motorveiprosjektet mellom Kongsvinger og Kløfta som var den utløsende faktor til at 7sterke ble en realitet. Det var akutt behov for handling, og det var åpenbart behov for en klar og sterk stemme fra næringslivet for å løfte saken.

– Allerede i 2003 hadde fler av oss etterlyst mer trykk og tyngde i denne saken. Vi opplevde at politikerne dro i alle retninger, og at det var avgjørende for den lokale industrien at det ble fortgang på veiutbyggingen. Vi hadde behov for å se resultater, ikke bare utredninger. Dette har vært en av de viktigste sakene for oss hele tiden, og det handler ikke bare om å løfte frem industrien, men om utviklingen av hele regionen, hevder Trond Hagerud.

En milepæl

Det var særlig ressurspersoner fra Mapei i Nord-Odal, Kraft Foods i Sør-Odal og Kongsvingervirksomhetene TI Automotive og Kongsvinger kunnskapspark som var drivkreftene bak 7sterke den første tiden. Målet var å skape en samarbeidsarena der industrien i Sør-Hedmark kunne utvikle både seg selv og lokalsamfunnet.

Glåmdalens leder var begeistret etter stiftelsesmøtet: «Derfor er denne ukes beskjedne stiftelsesmøte for et felles forum under det geniale navnet «7sterke» en milepæl. Dette skal være et forum for industri- og produksjonsbedrifter. Totalt finnes 80 industribedrifter med til sammen 3.500 ansatte og en samlet årsomsetning på seks milliarder kroner i de sju glåmdalskommunene. Sammen vil de søke makt og innflytelse. Det er en riktig ambisjon.»

Alle fikk noe igjen

Ifølge Trond Hagerud utgjør de syv kommunene som betegnes som Kongsvingerregionen – Våler, Åsnes, Grue, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og Kongsvinger – en sterk industriregion.

– I forhold til folketallet er vi det nest største industriområdet i Hedmark og Oppland. Mange av bedriftene er høyteknologiske og internasjonalt orientert med høy standing på sine områder.

I dag er 7sterke en velkjent og toneangivende aktør i regionen. 16 medlemmer har blitt til 65, og klyngen er sterkt representert i alle de syv kommunene.

– Industrien er viktig for vår region. Og regionen er viktig for industrien. Det er derfor vi stiftet 7sterke som en arena der industrien både kan utvikle seg selv og delta i samarbeidet for å skape en positiv utvikling i lokalsamfunnet. Disse bedriftene er en maktfaktor i samfunnet. Det sier 7sterke rett ut, både med navnet vi har valgt og i det uttalte formålet. Da vi startet opp i 2007 vakte det oppsikt bare det at vi sa dette. At 16 bedrifter kom sammen på denne måten var noe unikt, ikke bare i regionen.

Nå, 12 år etterpå, ser vi at denne måten å tenke på har spredt seg til mange andre distrikter i landet. Vi har virket samlende, og ved å samhandle har vi skapt vinn-vinnsituasjoner for våre medlemmer og lokalsamfunnet. Alle fikk noe igjen for å samarbeide og engasjere seg. Det så vi ikke minst i 2008 og 2009 da finanskrisa preget hele verden. Da gjorde vi i samarbeid med NAV en felles, stor innsats på kompetanseprosjektet LEAN, som resulterte i et betydelig løft i konkurransekraften. Når aktiviteten ble lavere som følge av krisa, brukte vi anledningen til å sette fokus på opplæring og kompetanseutvikling, og det har gitt veldig gode resultater, sier Hagerud.

Sterkt fokus på kompetanse

Trond Hagerud fremholder 7sterkes samarbeid med skolene i regionen også som et av de viktigste samarbeidsområdene til 7sterke så langt.

– Ungdomskolebesøk, traineeordning, praksisplasser, felles lærlingesatsning og fagskolestudier er noen eksempler på tiltak som har gitt nye muligheter for mange unge og som har gitt bedriftene muligheten til å knytte kontakt med sin viktigste målgruppe for rekruttering.

Trekke veksler på hverandre

Allerede i løpet av de første årene etablerte 7sterke tre ulike nettverk innen viktige områder som produksjon, HR og marked / salg.

– Målet var å skape nettverk der vi kunne trekke på hverandres erfaringer og få impulser. Nettverket var også ment for å etablere kontakter og relasjoner, og til å samordne og sette i verk kompetansetiltak.

– De gode resultatene vi har oppnådd skyldes ikke minst at vi har lykkes så godt med nettverkene våre. Våre nettverksledere Jan Roger Broen, Ellinor Bjerke, Erik Thomassen, Ole Enok Skjellestad og Jannicke Mykkestue har vært viktige for å utvikle disse møteplassene. Poenget er å trekke veksler på hverandres kunnskap og erfaringer, også i hverdagen, forteller Hagerud.

– De senere årene har vi også invitert bedrifter fra andre bransjer til å bli medlemmer. Dette gjør at vi vil stå sterkere sammen på tvers av bransjer og vi har også mye å lære av hverandre.

TROND HAGERUD (T.H.) OVERLATER STYRELEDERROLLEN TIL ERIK PLATEK I 2018. FOTO: 7STERKE.

I de beste hender

Etter 10 år overlot Trond Hagerud styrelederrollen til Erik Platek i 2018, og kan se tilbake på 10 veldig begivenhetsrike år for 7sterke. Hagerud er optimistisk for foreningens videre utvikling.

– Ledelsen er i de beste hender og behovet for samarbeid er sterkere enn noen gang.