Industriklyngen 7sterke har mange sterke navn

De 7 kommunene i 7sterke har til sammen vel 65 industribedrifter med 4.000 arbeidsplasser og 9.500 millioner kroner i omsetning. De representerer et overaskende stort spenn i bransjer og produkter. Felles for dem er avansert virksomhet og høye kompetansekrav.

Gjennom våre faglige nettverk kan du møte andre fra ditt fagområde i regionen.


Se kommende aktiviteter i regi av 7sterke


Les siste nytt fra 7sterke