HR-nettverket

7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR og ønsker å jobbe målrettet med personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling.

Nettverket skal:
• Være et forum for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.
• Samordne og iverksette kompetansetiltak.
• Styrke kunnskap om teori og ”best practice” – og gjennom dette gjøre hver enkelt bedrift bedre i stand til å løse HR-relaterte utfordringer.

"Vår jobb er derfor å drøfte felles kompetansetiltak, gi innspill til regionale satsninger og ikke minst bistå hverandre i kompetanseplaner, lærlinger og rekruttere og beholde arbeidskraft."


Frode Ek Skarnes, leder HR-nettverket

Image

Samarbeidsprosjekter:

  • Ny Start, samarbeid mellom 7sterke, NAV og konsulentselskapet Concern.
  • «Utprøving av modulstrukturert opplæring i produksjonsteknikkfaget», et samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Fylkessjefen for videregående opplæring, Sentrum Videregående skole (senter for voksnes læring i Glåmdal), NAV og kommuner.
  • Samfunnskontrakten, en kontrakt mellom partene i arbeidslivet, som regionalt ledes av Hedmark fylkeskommune hvor næringsliv, opplæringskontorer og videregående skoler samarbeid om å skaffe flere læreplasser.

"Det viktigste arbeidet fremover blir å jobbe med utdanning og kompetanseutvikling. Får vi ikke riktig kompetanse gjennom rekruttering og interne kompetansetiltak vil bedriftene tape sin konkurransekraft."


Frode Ek Skarnes, leder HR-nettverketAdvokatens hjørne
Kontaktinformasjon

Frode Ek Skarnes
Mapei AS
Tlf.: 957 58 954
E-post: frode.ek.skarnes@mapei.no

Medlemmer i arbeidsutvalget

oversikt over kommende aktiviteter i HR-nettverket

Ingen arrangement funnet!