7sterkes betydning for industrien – en styreleders betraktninger

Mange har hørt om Industriklyngen 7sterke, men vet egentlig ikke hvilken rolle de har eller hva de gjør. Tidligere styreleder Erik Platek mener klyngen har en stor betydning for næringslivet i regionen.

7sterkes vedtatte formål er å forbedre industriens rammebetingelser, stimulere til innovasjon, økt produktivitet og kompetanseutvikling hos våre medlemmer, og markedsføre våre medlemmer og Kongsvingerregionen som industriregion, forteller den tidligere styrelederen.

Hvilken betydning har 7sterke for næringslivet i regionen spesielt, og utviklingen av regionen generelt?

– Jeg mener at 7sterke har stor betydning for næringslivet vårt. Vi har en sterk, felles stemme, og vi er den organisasjonen som knytter industrien sammen. 7sterke har etterhvert fått og tatt på seg en rolle som en viktig samfunnsutvikler, og bevist at man fint kan samarbeide på tvers av kommunegrensene.

7sterke jobber tett på regionale og nasjonale politiske miljøer, vi jobber sammen med de fleste utdanningsinstitusjonene, og vi har veldig mange spennende prosjekter på gang. 7sterke har satt industrien i vår region på kartet. Jeg tror veldig mange kjenner til vår næring her i regionen takket være en god jobb fra 7sterke siden oppstarten i 2007.

Hvilke langsiktige ambisjoner har 7sterke på vegne av industrien i regionen?
– Vi ønsker å ta en nasjonal rolle og komme oss inn i klyngeprogrammet. Det kan gi ytterligere synergier og skape flere nye spennende prosjekter. Vi skal fortsette å styrke nettverkene våre, vi skal fortsette det gode samarbeidet slik at våre medlemmer utvikler seg videre mot å bli best i sin klasse og at vi som industriregion står først på agendaen.

Hvordan foregår arbeidet i klyngen i dag? 
– Vår grunnstamme er våre fire fagnettverk, logistikk, produksjon, HR og marked/salg, samt vårt nyetablerte bærekraftnettverk. I disse nettverkene foregår det utrolig mye bra. Utover dette jobber styret med egne prosjekter. Vi samarbeider også tett med de ulike virkemiddelapparat.  Gjennom avtalen vi har med Klosser Innovasjon får vi god hjelp og støtte i større og mindre prosjekter.

Hvordan jobber 7sterke med å få til læring og kompetansedeling mellom bedriftene? 
– Terskelen for å samarbeide er liten når man har tillit til hverandre, og i klyngen har vi opparbeidet en fantastisk delingskultur. Vi vet at det foregår flere mindre samarbeid på tvers av bedrifter der det deles kompetanse. I tillegg har vi diverse arrangementer der bedrifter deler sine erfaringer med hverandre.

De siste fire årene har vi også arrangert store kurspakker innenfor LEAN, og alle kurs har vært fulle. Vi skal utvikle kurspakkene fremover slik at denne suksessen fortsetter. Vi jobber også tett på utdanningsinstitusjoner, for eksempel høgskolen i Kongsvinger, slik at de kan tilby kurs og utdanning som er næringsrettet og tilpasset behovet til våre medlemmer.


Vil du vite mer om 7sterke? Se en kort film om hva vi jobber med her.

 

Les om formålet, historien og hva arbeidet har å si for regionen


Les om vårt samarbeid mellom kommuner og næringsliv


Hva er en klynge og hvorfor er det viktig?

VI HOLDER DEG OPPDATERT