Image

Hvorfor bli medlem av industriklyngen 7sterke?

7sterke er en næringsklynge som består av en mengde små og store bedrifter som samhandler og innoverer sør i Innlandet Fylke. Næringsutvikling skjer best hvor det er en konsentrasjon av relaterte bedrifter og hvor kunnskap aktivt deles og videreutvikles. Industriklyngen 7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene sør i Innlandet fylke.

En synlig, tydelig og attraktiv region er en forutsetning for en sterk industri. Sammen med Kongsvingerregionen jobber 7sterke aktivt for å vise regionen og mulighetene som finnes her.

7 sterke kanaliserer informasjon og standpunkt, knytter sammen mennesker som trenger å snakke med hverandre, utveksler informasjon mellom medlemmene og informerer publikum.

Hvilke fordeler har våre medlemmer?

Tilgang på generell kompetanse og medlemskap i relevante fagnettverk
Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger. 7sterke gjennomfører samlinger og seminarer, hovedsakelig for medlemmene, men ofte også for andre grupper som politikere, organisasjoner og forskere. Medlemmene i 7sterke har tilgang til fire fagnettverk:

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse

Kongsvingerregionen har gode forbindelser mot Oslo-regionen og det svenske arbeidsmarkedet over landegrensen. 7sterke jobber aktivt for at det skal bli enda enklere å pendle til regionen og er involvert i utviklingen av forbedret togforbindelse mellom Oslo–Kongsvinger–Karlstad.

Tilgang til markedene gjennom tilrettelagte næringsarealer
Kongsvingerregionen har den største industritettheten i Innlandet. Bedrifter i vår region produserer landskjente merkevarer. Det sterke samarbeidet mellom næringsliv myndigheter og utdanningsinstitusjoner står modell for resten av landet. Vår region har ferdig regulerte næringsarealer og tomter til 1/10 av prisen på Jessheim, Oslo og Gardermoen.

Råvarer inn og foredlede produkter ut roper om firefelts E16. Nå! Her spiller 7sterke en aktiv rolle sammen med kommunene for å bidra til felles løsninger til beste for regionen.

Tilgang til en konkurransedyktig region med lokalisering som konkurransefortrinn

Kongsvingerregionen er nærmeste nabo til landets hurtigst voksende område; Gardermoen- og Osloregionen. Vi ligger bare et steinkast fra Sverige og er et naturlig knutepunkt i Skandinavia. Regionens unike lokalisering muliggjør spennende samarbeidsprosjekter med klyngemiljøer over hele Norge, og nettverk i Skandinavia og Europa for øvrig.

Hvordan bli medlem i 7sterke?

Ta kontakt med oss på e-post registrering@7sterke.no dersom du ønsker å bli medlem. Vi tar deretter kontakt med deg for å fortelle mer om 7sterke og hvilke fordeler et medlemskap kan gi din bedrift.

Hva koster det å være medlem i 7sterke?
Bedrifter med 1-10 ansatte: kr. 3.000,- pr. år
Bedrifter med 10-25 ansatte: kr. 6.000,- pr. år
Bedrifter med 25-50 ansatte: kr. 8.000,- pr. år
Bedrifter med > 50 ansatte: kr. 10.000,- pr. år.


Gjennom våre faglige nettverk kan du møte andre fra ditt fagområde i regionen.


7sterkes betydning for industrien – styreleders betraktninger


Les om formålet, historien og hva arbeidet har å si for regionen