Samarbeid – en bærebjelke for 7sterke

Siden etableringen av 7sterke i 2007 har samarbeid mellom bedriftene i regionen vært et sentralt tema. De første diskusjonene om tettere samarbeid handlet om hvordan 7sterke kunne bidra til å tilrettelegge for kompetansedeling. Løsningen ble å etablere fagnettverk hvor representanter fra bedriftene kunne møtes og utveksle erfaringer og kunnskap. I dag har 7sterke fire fagnettverk innen produksjon, marked, HR og bærekraft.

Vi har bygget en unik delingskultur i fagnettverkene
Flertallet av medlemsbedriftene i 7sterke er små og mellomstore bedrifter, som ofte ikke har egne avdelinger innen f.eks. markedsføring eller HR. Gjennom fagnettverkene og møteplassene de har skapt, blir de kjent med personer som sitter på samme funksjon i andre bedrifter i andre bransjer, og ved å være åpen og dele kunnskap får de tilgang på en stor kunnskapsbase for å utvikle både seg selv og egen bedrift. Det er også unikt at alle de store bedriftene i regionen deltar aktivt i nettverkene med sine nøkkelpersoner.

Det er gjennomført utallige kurs og kompetanseprogram innenfor de ulike fagområdene, frokostmøter, workshops, foredrag og prosjekter på tvers av bransjer. Alt med den hensikt å øke kompetansen og utvikle den enkelte bedrift ytterligere.

Vi er tett på kommunene i regionen
7sterke samarbeider godt med de lokale kommunene, og med regionrådet. Vi blir ofte trukket inn som foredragsholder, og en aktiv medspiller for kommunene i viktige saker som ferdigstillelse av E16, logistikkprosjektet, helsebyen, utviklingen av Høgskolesenteret for å nevne noen. 7sterke tok initiativet til det nye felles bærekraftnettverket sammen med kommunene, og det har blitt møtt med stort engasjement og solid deltakelse fra både bedrifter, kommuner og Høgskolesenteret så langt.

Samarbeid med skoler i regionen/ Morgendagens ansatte inn i næringslivet
I løpet av det siste året har 7sterke inngått partnerskapsavtaler med alle ungdomsskoler og videregående skoler i regionen. Alle rektorer og rådgivere inviteres nå til møter i HR nettverket, og vi ønsker med dette å få til et enda bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. Flere spennende prosjekter er på gang, blant annet med forskerlinjen på Øvrebyen Videregående skole, der det er inngått et samarbeid mellom skolen og Forestia AS, Eskoleia AS og Mapei AS om felles prosjekter for tre, metall og betong for skoleåret 2019-2020.

Samarbeid om næringsutvikling med Klosser Innovasjon AS
De siste to årene har det vært et godt samarbeid mellom 7sterke og Klosser Innovasjon AS på flere prosjekter. De fungerer også som et sekretariat for oss.

Vi samarbeider med kommunene og regionrådet i Kongsvingerregionen

Image

Regionrådet i
Kongsvingerregionen

Skoler vi samarbeider tett med i regionen
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Åsnes Ungdomsskole

Eidskog Ungdomsskole

Grue barne- og Ungdomsskole

Austmarka barne– og ungdomsskole

Nord Odal ungdomsskole

Glommasvingen skole

Øvrige samarbeidspartnere

Image
Image
Image

7sterkes betydning for industrien – styreleders betraktninger


7sterke som industriklynge og arbeidet for å oppnå arenastatus


Les om medlemsfordeler og hva det betyr å være medlem i 7sterke