Produksjonsnettverket

7sterkes produksjonsnettverk er et fagforum på tvers av bedriftene. Nettverkets aktivitet har i de siste årene basert seg på utvikling av leveransekjeden via lean manufacturing, samt kompetanseheving innenfor lean ledelse.

Målet med dette er å styrke konkurransekraften til bedriftene. Målgruppen er alle som arbeider innenfor produksjon og logistikk.

Dette nettverket er en arena for de som arbeider innenfor produksjon og logistikk. Målet med nettverket er å dele og utvikle vår kompetanse, slik at man styrker konkurransekraften til bedriftene.

Nettverket jobber med LEAN-metodikk og drøfter problemstillinger knyttet til produksjonsteknologi, produksjonsprosesser, produktutvikling, materialteknologi og logistikk."Vi skal være en arena hvor vi drøfter og får et felles kompetanseløft knyttet til produksjonen i industrien. Vi skal ha fokus på konkrete problemstillinger og ønsker å bidra til at det skapes utvikli
ngsprosjekter i bedriftene."

Morten Birkelund, leder produksjonsnettverketImage


"
Fremover blir det avgjørende både å utvikle mer kompetanse om automasjon og digitalisering, og jobbe med å utvikle de menneskene som skal arbeide med de digitaliserte prosessene. Dette for å forberede oss på fremtidens produksjonsprosesser."

Morten Birkelund, leder produksjonsnettverketKontaktinformasjon


Morten Birkelund
Klosser Innovasjon AS
Tlf.: 915 94 487
E-post: morten@klosser.no

Medlemmer i arbeidsutvalget
  • Morten Birkelund, Klosser Innovasjon AS (leder)
  • Marianne Bye, Sentrum vgs
  • Jan Roger Broen, Mapei AS
  • Morten Herud, Sintef Manufacturing
  • Per Børrud, Hydro Extrusion Norway AS

Oversikt over kommende aktiviteter i produksjonsnettverket

Ingen arrangement funnet!