Styret i 7sterke

Image
FRODE EK SKARNES
Styreleder
Image
HANNE ROLSDORPH
Styremedlem
Image
ERIK HEGGELUND
Styremedlem
BENT RODE-CHRISTOFFERSEN
Styremedlem
STEFAN SKJÆRET
Styremedlem

7sterkes betydning for industrien – styreleders betraktninger


Les om vårt samarbeid mellom kommuner og næringsliv


Hva er en klynge og hvorfor er det viktig?