Klyngeprosjektet GreenHeart Industry Klyngeprosjektet GreenHeart Industry springer ut av industrimiljøet 7sterke i Kongsvingerregionen, en region som er kalt Norges grønne hjerte. LES SAKEN Historien om 7sterke Trond Hagerud var initiativtager, styreleder og toneangivende for de 10 første årene til 7sterke. Han mener LEAN-satsingen, etablering av nettverk, og et bredt og godt samarbeid var de viktigste milepælene i denne perioden. LES SAKEN Samarbeid – en bærebjelke for 7sterke Siden etableringen av 7sterke i 2007 har samarbeid mellom bedriftene i regionen vært et sentralt tema. De første diskusjonene om tettere samarbeid handlet om hvordan 7sterke kunne bidra til å tilrettelegge for kompetansedeling. LES SAKEN Vi gleder oss allerede til årets happening i Kongsvingerregionen – Industriforum 18. oktober! Agendaen er nå klar og den kan leses i sin helhet her. Du finner også praktisk informasjon og link til påmelding i artikkelen her. LES SAKEN

7STERKES FAGNETTVERK

Industriklyngen 7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Kongsvingerregionen. 7sterke skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre regionen som en attraktiv industriregion. Gjennom våre fagnettverk kan våre medlemmer møte andre fra sitt fagområde i regionen. Nettverkene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.

 

AKTIVITETER

Ingen arrangement funnet!
SE FLERE AKTIVITETER
0
Bedrifter
0
Arbeidsplasser
0
mill. omsetning
0
Kommuner

ADVOKATENS HJØRNE


Image

Velkommen til «advokatens hjørne». Vi benytter fageksperter til å svare på spørsmål med hovedvekt på arbeidsrett.

LES SAKENE

MEDLEMSKAP I 7STERKE

BLI MEDLEM

VI HOLDER DEG OPPDATERT