GreenHeart Industry mener alvor GreenHeart Industry skal nå ta en ledende posisjon innen bærekraftig innovasjon. Klyngen ble etablert i 2019 med 23 medlemsbedrifter fra 7sterke. Gjennom cross-industry samarbeid tar klyngen mål av seg å være en nasjonal modell for grønn industriomstilling. LES SAKEN Vestre bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk – Vi skal bevise at det er mulig å satse stort på lønnsom og miljøvennlig ferdigvareproduksjon i et høykostland som Norge. The Plus er den største enkeltinvesteringen i møbelindustrien i Norge på flere tiår. LES SAKEN Bli en del av faglige nettverk Gjennom våre faglige nettverk kan du møte andre fra ditt fagområde i regionen. Nettverkene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene. LES SAKEN Klyngeprosjektet GreenHeart Industry Klyngeprosjektet GreenHeart Industry springer ut av industrimiljøet 7sterke i Kongsvingerregionen, en region som er kalt Norges grønne hjerte. LES SAKEN Hvorfor bli medlem av industriklyngen 7sterke? 7 sterke kanaliserer informasjon og standpunkt, knytter sammen mennesker som trenger å snakke med hverandre, utveksler informasjon mellom medlemmene og informerer publikum. LES SAKEN Mange interessante aktiviteter hos 7sterke Det er stadig kurstilbud og andre muligheter til kompetanseheving via 7sterkes nettverk. Bli med på nettverksmøter eller andre møteplasser! Få full oversikt her

7STERKES FAGNETTVERK

Industriklyngen 7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Kongsvingerregionen. 7sterke skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre regionen som en attraktiv industriregion. Gjennom våre fagnettverk kan våre medlemmer møte andre fra sitt fagområde i regionen. Nettverkene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.

 

AKTIVITETER

Ingen arrangement funnet!
SE FLERE AKTIVITETER
0
Bedrifter
0
Arbeidsplasser
0
mill. omsetning
0
Kommuner

ADVOKATENS HJØRNE


Image

Velkommen til «advokatens hjørne». Vi benytter fageksperter til å svare på spørsmål med hovedvekt på arbeidsrett.

LES SAKENE

MEDLEMSKAP I 7STERKE

BLI MEDLEM

VI HOLDER DEG OPPDATERT