80 bedrifter i 7 kommuner er et lokomotiv for utvikling – når alle drar i samme retning. Derfor har vi laget fellesarenaen 7sterke som foredler kompetanse gjennom nettverk og utvikler industribedrifter i regionen.

Bli med på sesongens siste møte i HR-nettverket 18. juni med tema: lønnsforhandlinger, konflikthåndtering og fagutdanning.

Les mer …

E16: Vi må løfte blikket og bidra til å løse nasjonale behov!

E16 er en internasjonal transportkorridor som skal bidra til effektiv og sikker transport av mennesker og gods mellom landsdeler og til utlandet. Når vi nå skal planlegge for ferdigstillelse av veien så er det avgjørende at vi lokalt løfter blikket og fokuserer på nasjonale behov.

I mai 2019 vil Nye Veier formelt få overført E16 som prosjekt. Hvorvidt Nye Veier velger å igangsette arbeidet med E16 raskt er avhengig av prosjektets samfunnsnytte.

Les mer …

Kongsvingerregionen skal ta den grønne ledertrøyen

Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk som mennesker i Norge måtte vi hatt 3,6 jordkloder for å holde tritt. Nå skal Kongsvingerregionen som første region i Norden kartlegge ressursforbruk, avfall og restråstoff fra næringsliv og offentlig sektor.

– Målet er å finne ut hvordan regionen kan forbruke mindre ressurser og samtidig utnytte restråstoff til nye produkter med høy verdi forteller Eva Snare som er næringssjef i Nord-Odal kommune.

Les mer …