Grønn industrivekst

Grønn industrivekst er et prosjekt som gjennomføres over grensen mellom Sverige og Norge av klyngene IUC Stål & Verkstad og 7sterke. Prosjektet retter seg mot små og mellomstore industribedrifter i Värmland og Kongsvingerregionen, og skal fremme den grønne omstillingen.

Prosjektets hovedområder

 • Bærekraft
 • Digitalisering
 • Kvinnelig entreprenørskap og ledelse
 • Fremtidig kompetanse i den grønne omstillingen

Forprosjekter ble gjennomført i 2021 for å øke samarbeidet mellom organisasjonene.

Innsatsen vil skape felles bærekrafts- og digitaliseringsmodeller, pilotere og evaluere disse modellene i 5 bedrifter, og deretter bruke modellene i totalt 25 bedrifter i det geografiske området.

Prosjektet vil også utvikle en felles arena for kvinnelig entreprenørskap og ledelse. Til slutt vil prosjektet kartlegge «kunnskapshullet» når det gjelder bærekraft og digitalisering i små og mellomstore bedrifter og presentere det for akademia på begge sider av grensen.

Fakta om prosjektet

 • Et treårig prosjekt med oppstart 14. august 2023
 • Målet er å gjennomføre totalt 60 tiltak innenfor områdene
  • Bærekraft
  • Digitalisering i bedrifter
  • Opprette en felles arena for kvinnelig entreprenørskap og ledelse
  • Kartlegge fremtidig kompetansebehov i samarbeid med akademiske institusjoner i begge land

Vil du vite mer? Kontakt Helga Helland på epost: helga.helland@klosser.no eller tlf. 992 96 466.