7sterke fikk ikke nasjonal Arenastatus 2018

7sterkeAktuelt

7sterke-klyngen nådde dessverre ikke opp i den nasjonale konkurransen om Arena-status i år. Det var 27 søkere til 3 plasser.

«Vi er selvfølgelig skuffet over at vi ikke nådde opp,men jeg tror vi alle er enige om at vi ikke går tomhendt ut av denne prosessen. Vi har fått et tettere samarbeid bedriftene i mellom, noe som vi kan bruke i det videre arbeidet med å utvikle industrien i Kongsvingerregionen» sier styreleder i 7sterke Erik Platek.

I tilbakemeldingen fra Innovasjon Norge (IN) og Hedmark fylkeskommune (HFK) får næringslivet og 7sterke mye ros. IN og HFK likte godt at 7sterke nå har løftet blikket utover regionen for å ta en nasjonal utviklingsrolle. 7sterke fikk også ros for etablering av kontakten med NCE Raufoss og NCE iKuben, og for kontakten mot IUC Stål&Verkstad klyngen i Karlstad. Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune var også imponert over den foresightprosessen som er gjennomført i vinter, med en bred deltakelse fra bedriftene.

7sterke har bygd opp søknaden med et satsingsområde for hvert av nettverkene, og utarbeidet en gjennomføringsplan i henhold til dette. Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune mente imidlertid at 7sterke ble for brede, og at det ble det vanskelig å finne den røde tråden i søknaden. De anbefaler derfor at 7sterke må spisse neste Arena-søknad mer og finne det som var samlende for industrien. Et av områdene som er aktuelle å se videre på er bærekraft, hvor det også etableres et eget høgskolestudie og vi jobber med etablering av et nytt bedriftsnettverk. ( følg med! )

Det er ingen tvil om at den jobben som er gjort i løpet av vinter/vår 2018 har styrket oss, og at vi står bedre rustet til en eventuelt ny søknad avslutter Platek

Nå er det industriforum og pub fredag 26 oktober som gjelder! Meld deg på nå, det begynner å bli fullt hus:
https://www.7sterke.no/2018/idustriforum-industripub-26-oktober-2018