Industriklyngen 7sterke har mange sterke navn

De 7 kommunene i 7sterke har til sammen vel 80 industribedrifter med ca 3.000 arbeidsplasser og ca 7.000 millioner kroner i omsetning. De representerer et overaskende stort spenn i bransjer og produkter. Felles for dem er avansert virksomhet og høye kompetansekrav.