7sterke Industriforum: Eksempler til etterfølgelse

7sterkeAktuelt

Industrien i Sør-Hedmark samlet seg til Industriforum 19. oktober for å dele sine erfaringer med Lean og vekst.

Under 7sterke Industriforum delte lokale bedrifter av sine erfaringer med vekst og Lean-filosofi. De kunne fortelle om stor entusiasme og gode resultater.

Hans M. Moss i Solør Bioenergi understreket kompetanse som suksessfaktor i en voksende bedrift.

– Vi har vokst mye de siste årene, og har i dag en omsetning på cirka 350 millioner kroner, forteller han.

Etter flere oppkjøp i Norge sikter de seg nå inn på det svenske markedet.

– Solør Bioenergi tror på fortsatt vekst, og da er våre 70 ansatte viktige. De er vårt største aktivum. Det er viktig at vi spiller på lag med medarbeiderne våre og gir dem frihet og muligheter i hverdagen, poengterte Moss.

Fem personer fra Blowtech Group har jobbet med et nytt forbedringssystem i fabrikken på Kongsvinger. Temaet har vært kontinuerlig forbedring.

– Vi oppfordrer de ansatte til å sende inn forslag til forbedringer og påpeke problemer. Disse blir gjennomgått og prioritert, så har vi satt en grense på å gjennomføre tre parallelle forbedringsprosjekter. Vi som har ansvar for dette er i første rekke ledere som har gått Lean med GLØD, forklarer Jocke Carlsson fra Blowtech Group.

Lean med GLØD har også vært viktig for tradisjonsrike Luxo på Kirkenær.

– Vår produksjonsfilosofi bygger på Lean manufacturing og One Piece Flow. Alle ansatte hos oss er del av en forbedringsgruppe som møtes ukentlig, forteller Tom Ervik i Glamox Luxo.

Sammen med Tove Anita Tomterstad og Wenche Trangsrud fortalte han hvordan prosjeket har gitt bedre effektivitet.

– Ved hjelp av noen tilpasninger på lakkavdelingen har vi bedret kvaliteten betraktelig og økt effektivteten, forklarerer Trangsrud.

Hos Hydro på Mangnor har Lean med GLØD gitt resultater i bearbeidingen.

– Vi har delt inn avdelingen i mindre arbeidsgrupper for å få med flest mulig i prosessene, forteller Per Børrud.

I 2011 ble det utført 119 forbedringstiltak og så langt i år er 280 av 290 tiltak gjennomført. Et enkelt eksempel er en profil som skulle gjennnom tre ulike arbeidsoperasjoner.

– Vi satte inn en ekstra hydraulikkstikke i CNC-maskinen og kunne dermed fjerne den siste arbeidsoppgaven. Effektiviteten på denne profilen har økt med 37,5 prosent. Vi har også forbedret oss på andre områder. Av 11 KPI-er hadde vi tre grønne og åtte røde for ett år siden, i februar var det snudd på hodet, forklaerer Børrud.

Hos Forestia er Lean gjennmført i stor utstrekning og de har startet en lesesirkel for ledere på forskjellige nivåer, der boken er «The Toyota Way» .

– Målet vårt har vært å bli så effektive at vi har tid til å stoppe produksjonen en dag i uka for å gjøre forbedringer. Det oppnår vi gjennom de fire hovedprinsippene og 14 underprinsippene som ligger i vår produksjonsfilosofi, poengterer Tom Helland i Forestia.

Han understreker at veien å gå er lang.

– Evalueringen fra 2011 viser at vi har store forbedringspotensialer, så vi har fortsatt vårt fokus på kontinuerlige forbedringer i år, understreker Helland.

Industriforum Fellesbilde

Industrien i Sør-Hedmark samlet seg til Industriforum 19. oktober for å dele sine erfaringer med Lean og vekst.