7sterke Industriforum: Rydder klasserommet med Lean-filosofi

7sterkeAktuelt

Teknikk og industriell produksjon ved Sentrum videregående skole har gjennomført en Lean-basert 5S-øvelse i klasserommet. Det har gitt gode resultater.

Teknikk og industriell produksjon (TIP) var en klasse preget av uro i timene. Skolen ønsket å bruke mer tid på kjernevirksomheten for å øke læring, produsere bedre resultater og redusere fraværet. Som medlem av 7sterkes produksjonsnettverk ble løsningen Lean manufacturing og 5S. Under Industriforum på Skaslien Gjestgiveri 19. oktober presenterte rektor Marianne Bye, faglærer Atle Dyrøy og almennfaglærer Per Thorbjørn Verket sammen med elevene Jan-Kristoffer Andreassen og Lars-Erik Bang prosessen og resultatene.

– På grunn av rot og støy gjennomførte vi 5S. Det handlet om enkle ting som å sette opp hyller, henge jakkene på knagger, fjerne skap og gjøre hverdagen mer strukturert. Alle ark skal i permer, og renholderne har en sjekkliste som de bruker for å se at alt er i orden, hvis ikke blir det anmerkning på klassen som helhet, forklarer Andreassen og Bang.

– TIP har målepunkter for fravær, orden, adferd og orden i klasserommet. Vi har ukentlige møter med møteplikt for alle lærerne i en klasse. Da har kontaktlærerne alle tallene klare, og det er mulighet for enkeltlærere til å ta opp ting som vi raskt kan følge opp med konkrete tiltak, forteller Verket.

Sentrum videregående skole har 630 elever og 140 ansatte. TIP har med sine tre Vg1 og to Vg2-klasser blitt et forbilde. Atle Dyrøy, faglærer og leder for Lean, har tro på at metoden vil virke for alle og er takknemlig for drahjelpen fra næringslivet.

– Samarbeidet med 7sterke har vært helt avgjørende for oss. Takket være produksjonsnettverket har vi fått hjelp til å se viktigheten av at elevene skjønner hva Lean er. Fram mot jul skal alle klasserom være like ryddige som på TIP. Administrasjonen har planlagt et besøk på Mapei, og vi merker en klar sug-effekt hos lærerne. Med bakgrunn i resultatene ønsker de å være med, poengterer Dyrøy.

Les mer om Lean ved Sentrum videregåeende skole her.

 

Jan-Kristoffer Andreassen og Lars-Erik Bang fra TIP-linjen ved Sentrum videregående skole fortalte om hvordan 5S og Lean har forandret klassehverdagen og gitt gode resultater.