Nyheter

Innføringskurs i bærekraft på Kongsvinger januar 2024

7sterke ønsker velkommen til å delta på innføringskurs i bærekraft, med kursdatoer 15., 19. og 24 januar 2024

I kurset får deltakerne en innføring i hva bærekraft er, og vi setter det inn i en større sammenheng. Temaer som innovasjon, bærekraftige forretningsmodeller og samfunnsansvar blir berørt, og deltakerne vil bli utfordret til mye dialog for å koble ulike tema til deres egen arbeidspraksis.

Kurset vil videre gi en innføring i etiske begreper, som kan være nyttige verktøy i arbeid med bærekraft og innovasjon. Vi går også igjennom noen modeller og teorier som deltakerne kan bruke for å jobbe systematisk med å utvikle bedriften i en mer bærekraftig retning.

For at kursopplegget skal være så relevant som mulig ønsker vi at deltakerne ved påmelding kommer med innspill på problemstillinger, eksempler eller tema de ønsker skal gjennomgås, og hva som er deres motivasjon for å ta kurset.

Kurset er knyttet til et forskningsmiljø ved Høgskolen i Innlandet, og deltagerne blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde.

Det er fordel å være mer enn 1 deltaker fra samme virksomhet.

Undervisningsform, gjennomføring og pris

  • Kurset går over 3 kursdager à 5 timer
  • Datoer: 15., 19. og 24 januar 2024, kl. 9-14 alle dager
  • Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
  • Pris: 6.000,- pr. deltaker
  • Det serveres enkel lunsj

Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene, både på og mellom samlingene.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset vil være Høgskolelektor Hans Olaf Delviken, Handelshøgskolen Innlandet- Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

 

 

Dato

24 jan 2024
Utløpt!

Tid

09:00 - 14:00

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger

Arrangør

Veronika Wæraas
Veronika Wæraas
Telefon
992 32 308
E-post
veronika.waeraas@givas.no

Andre Arrangører

7sterke
7sterke