Nyheter

Konkurransekraft gjennom styrket samarbeid

En virksomhet som har en sterk kultur og fokus på sosial bærekraft vil sammen med sine medarbeidere oppleve at mål for produktivitet og innovasjon er enklere å nå.

Samtidig vet vi at samarbeidsutfordringer og konflikter er normale tendenser på alle arbeidsplasser. Når uønskede arbeidsmiljøsituasjoner oppstår er det lang enklere å møte dem om en har en god oversikt over hvilke verktøy som bør benyttes (og hvilke som ikke bør benyttes) for å sikre at situasjonen ikke resulterer i negative utfall, men heller sikre at energien kanaliseres i en positiv retning for alle.

Hvem bør delta?

I disse samlingene vil en få god oversikt over ulike metoder, prosesser og praktiske tips som vil styrke ledere, HR, tillitsvalgte og verneombud i det praktiske møte med krevende arbeidsmiljøsituasjoner. I samlingene tilbys mulighet for å arbeide med virksomhetens egne interne rutiner for håndtering av konflikter når behovet oppstår. Dermed resulterer deltakelse i at virksomheten både får økt kompetanse men også utviklet gode rutiner for konfliktarbeid som måtte oppstå i fremtiden.

Fagsamlingene benytter seg av Nøgd systematikk som benytter forskning, lovkrav og praksis som hovedelementer i arbeid med løsninger.

Samlinger og innhold

Dag 1 – 18. januar: Grunnleggende begreper og teori, og oversikt over feltet konflikthåndtering: Her inngår oversikt over grunnmodeller, lovkrav (arbeidsmiljølov og anvendelsen), sortering og analyser ved arbeidsmiljøutfordringer, prosesser for håndtering og ulike metoder fra psykologi til jus.

Dag 2 – 15. februar: Hvordan planlegge gjennomføringen av en prosess: her vil vi gå gjennom de ulike stegene i en anbefalt prosess som baserer seg på evidensbasert organisasjons intervensjon. En intervensjon prosess som er “skreddersydd” mtp. håndtering av samarbeids problematikk og konflikter.

Dag 3 – 21. mars: Gjennomføring av intervjuer/samtaler basert på systematisert intervju, og forståelse og tolkning av innsamlede data i lys av teoretisk modell.

Dag 4 – 4. april: Hvordan skape en virksomhet som møter kommende utfordringer på en god måte basert på innholdet så langt? Endelig gjennomgang av interne rutiner for håndtering av konflikter som danner grunnlaget for et styringsdokument for hver enkelt virksomhet i ettertid.

Mellom samlingene vil det tilbys arbeid med caser og mulighet for utvikling av interne rutiner for den virksomhet du representerer.

Innholdet i samlingene vil hovedsakelig presenteres med praktiske eksempler, gjennomføring, fallgruver og muligheter. Kursene er lagt opp til muligheten for løpende dialog og diskusjon rundt egne og hypotetiske problemstillinger.

Kursholder

Kurset holdes av organisasjonspsykolog Tommy Antonsen. Tommy har vært med å utvikle Nøgd systematikk og arbeider i Semje.com. I tillegg underviser han i HMS-Sikkerhet på Nord Universitetet.

Pris og påmelding

Pris kr. 4.900,- pr. person. Rabatt kr. 1.000,- for hver neste person fra samme bedrift som deltar. Det er stor interesse så det lønner seg å være tidlig ute! Vi har maks 20 plasser.

Påmeldingsfrist 5. januar.

Dato

04 apr 2024
Utløpt!

Tid

09:00 - 12:00

Sted

Klosser Innovasjon AS
Klosser Innovasjon AS
Strandvegen 4 (Innlandet Science Park), 2212 Kongsvinger
Opening Hour
8.00-16.00

Arrangør

7sterke
7sterke

Andre Arrangører

Frode Ek Skarnes
Frode Ek Skarnes
Telefon
957 58 954
E-post
frode.ek.skarnes@mapei.no