Nyheter

AVSLYT: Kurs: Raske omstillinger ved hjelp av SMED

PÅ GRUNN AV SISTE DAGERS UTVIKLING MHT. SPREDNING AV CORONAVIRUSET, VELGER VI Å AVLYSE PLANLAGT KURS.

Raske omstillinger ved hjelp av SMED (maks 14 deltakere)

  • Kurset er delt opp i en teoretisk og en praktisk del.
  • I teoridelen forklares innledningsvis hvordan SMED-metodikken henger sammen med Leankonseptet, før det tas en grundig gjennomgang av teorien og metodikken SMED.
  • Deretter praktisk trening i metodikken, i en utvalgt prosess/maskin hos vertsbedriften.
  • Drøfting av suksesskriterier for innføring av SMED i egen virksomhet.
  • Relevant kursmateriell er inkludert.

Målgruppe:

  • Ledere, støtteressurser og medarbeidere som ser behov for, samt søker, en effektiv metodikk for å redusere sløsing og tap knyttet til omstilling.

Kurset holdes av SRM (Sintef Raufoss Manufacturing).

Dato

02 apr 2020
Utløpt!

Tid

09:00 - 16:30

Kostnad

3.000,-

Sted

Schütz Nordic AS
Norvald Strands veg 131, 2212 Kongsvinger