Nyheter

Kurs: Verdistrømsanalyse

  1. Verdistrømsanalyse (maks 15 deltakere)
  • Innledende kort teori om ulike sløserier og viktigheten av god flyt i verdikjedene, deretter en mer detaljert teori om verdistrømsanalyse, samt definisjon og beskrivelse av målet for analysen.
  • Utvalgt kort verdikjede fra vertsbedrift som et reelt case.
  • Innsamling av relevant informasjon/fakta for hver av delprosessene i verdikjeden. Dette sys sammen i en helhetlig beskrivelse av nåsituasjonen, angående kundebehov, «vareflyt», informasjonsflyt, kapasiteter,              begrensninger, sløseri, tap, lagernivåer, gjennomløpstider etc.

Målgruppe:

  • Ledere, støtteressurser og medarbeidere som ser behov for, samt søker, en effektiv metodikk for å redusere sløsing og tap knyttet til omstilling.

Kurset holdes av SRM (Sintef Raufoss Manufacturing).

 

 

Dato

05 mar 2020
Utløpt!

Tid

09:00 - 16:30

Kostnad

3.000,-

Sted

Eskoleia AS
Lensmann Jahnsens veg 39, 2211 Kongsvinger