Nyheter

Sertifiseringskurs i styrearbeid for kvinner 18.-19. april – SØKNADSFRIST UTLØPT

Med de nye lovkravene om kjønnsbalanse i styrer for norske aksjeselskap, har 7sterke tatt initiativ til å tilby spesialiserte styrekurs rettet mot kvinner i Kongsvingerregionen. 18. og 19. april gjennomføres et 2-dagers sertifiseringskurs i styrearbeid, og du kan søke om mulighet til å delta.

Egenandel er satt til kr. 4 500,- (reell kostnad for kurset er kr. 24 900,-). Inkludert i prisen er lunsj begge dager og middag på kvelden dag 1. Tusen takk til våre gode samarbeidspartnere Odal Sparebank, Grue Sparebank og Sparebank1 Østlandet for at dere gjør dette mulig!

Det er et krav om at du må kunne delta begge dager, inkludert kveldsarrangement første dag for å få godkjent sertifiseringen.

Vi har 25 plasser til rådighet, og du må ha lokal tilknytning for å kunne delta. I tillegg må du sende en søknad som vil være grunnlag for vurdering om deltakelse. Dersom det er flere søkere enn antall plasser vil følgende kriterier gjelde:

 • Geografisk tilknytning til Kongsvingerregionen
 • Ønsker å stille seg til rådighet for styreverv, eller er på vei inn i første styreverv i en av 7sterkes medlemsbedrifter
 • Relevant realkompetanse: Total vurdering av faglig bakgrunn, erfaring og kompetanse som er relevant for styrearbeid
 • Motivasjon og engasjement
 • Har ikke tidligere gjennomgått tilsvarende kurs

PROGRAM DAG 1

Kl. 08.00: Del 1 profesjonelt styrearbeid

 • Felles rammer og regelverk – forankringen for: «styret» og styrearbeid
 • Styrets organisatoriske plassering og overordnede funksjoner (oppgaver)
 • Styresammensetning – hvem velges når, hvor, hvordan, av hvem og til hva? (oppgaver)

Kl. 13.00 – 17.15: Del 2 profesjonelt styrearbeid

 • Styrets oppgaver og ansvarsområder i praksis
 • Styrets struktur og formalia: Rapportering, styreprotokoll (oppgaver)
 • Styreinstruks, styreplan, retningslinjer, vedtekter mm
 • Profesjonelt styrearbeid i tiden fremover

Kl. 18.00: Middag

Kl. 19.30 – 21.00: Kveldens styrecase (gruppearbeid)

PROGRAM DAG 2

Kl. 08.00: Del 3 regnskap og Del 4 strategi

 • Regnskapsforståelse for styremedlemmer
 • Case: Viktige spørsmål å stille til regnskaper
 • Case: Regnskapsanalyse av Example AS
 • Strategisk forretningsutvikling og styring
 • Case: Strategiske veivalg og strategisk endring

Kl. 12.15: Lunsj

Kl. 13.00: Kurs Del 5 autorisasjonstest

 • Styreanalyse/selvanalyse for styremedlemmer
 • Autorisasjonstesten (ca. 30 minutter inkl. innledning)
 • Gjennomgang med utfyllende kommentarer til autorisasjonstesten

Kl. 16.00: Avslutning

NB! Vi understreker at det er obligatorisk deltakelse under hele kurset, inkl. case om kvelden m.m. som forutsetning for autorisasjonsbevis etter kurset.

SØKNADSFRIST UTLØPT

 

Dato

19 apr 2024
Utløpt!

Tid

08:00 - 21:00

Kostnad

4.500NOK

Sted

Innlandet Science Park
Innlandet Science Park
Strandvegen 4, 2212 Kongsvinger
Kategori

Arrangør

7sterke
7sterke

Andre Arrangører

Helga Bratlie Helland
Helga Bratlie Helland
Telefon
+47 992 96 466
E-post
helga.helland@klosser.no