Nyheter

Velkommen til miniseminar 19. april: Hvordan skaffer vi nok arbeidskraft fremover?

19. april inviterer NAV, 7sterke og Klosser Innovasjon til miniseminar om hvordan vi skal ruste oss for å være sikre på å få tak i tilstrekkelig og relevant kompetanse de neste årene.

Oslo Economics lanserte i november 2022 en rapport der de identifiserte hvilke yrkesgrupper som særlig vil oppleve økt etterspørsel i forbindelse med det grønne skiftet. Analysen viste at det vil bli størst etterspørsel etter håndverksyrker og operatører, dernest ingeniører og arbeids­ledere og så sivilingeniører og IKT-utviklere. Analysen anslo at det vil bli behov for 60.000 flere med denne typen kompetanse. Dette er yrkesgrupper der det allerede i dag mangler arbeidskraft, og det vil bli utfordrende å dekke denne økte etterspørselen.

I Kongsvingerregionen merker vi dette allerede! Utfordringen er stor for mange bedrifter når de skal skaffe kompetent arbeidskraft. Målet med seminaret er å starte en regional diskusjon om hva vi må gjøre for å sikre at industrien og andre virksomheter får dekket sitt kompetansebehov, slik at de kan fortsette å kunne levere tjenester og produkter.

I seminaret vil det både bli synliggjort analyser av fremtidens arbeidsmarked og presentert eksempler på hvordan det kan jobbes for å redusere kompetansegapet i regionen.

AGENDA

11.30-12.00: Lunsj

12.00-12.45: Makrotrender ift. arbeidskraft og kompetanse v/Ulf Andersen, statistikksjef NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet)

12.45-13.10: Ledelse av mangfold og inkludering v/Senter for mangfoldsledelse

13.10-13.30: Benstrekk

13.30-13.45: Strategisk rekruttering i Ø.M. Fjeld v/Kaja Maaø Hara, leder for rekruttering og kompetanse Ø.M. Fjeld

13.45-14.00: Virkemidler for å understøtte omstilling og kompetanseutvikling v/Jørn A. Stenseth, leder NAV Kongsvingerregionen og Lars Gillund, leder Klosser Innovasjon

14.00-14.20: Kompetansesenter for industrifag v/Helga Helland og Jan Hultman, Klosser Innovasjon og Jan Egil Melby, klyngeleder 7sterke

14.20-14.30: Avslutning

Vi ser frem til en bred oppslutning om seminaret som er gratis og inkluderer enkel lunsj.

 

Dato

19 apr 2023
Utløpt!

Tid

11:30 - 14:15

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
Kategori

Arrangør

7sterke
7sterke