Nyheter

YFF – workshop for 7sterke-bedrifter

11. januar 2024 inviterer 7sterke og Sentrum VGS til informasjonsmøte/workshop for å sørge for tilstrekkelig med YFF*-plasser til VG1-elevene på Teknologi- og Industrifag.

Lokalt arbeidsliv mangler fagarbeidere. De senere årene har det blitt stadig færre lærlinger å få fatt i, og vi vil jobbe mer langsiktig for å få tak i fremtidens kompetanse. Undersøkelser viser at elever som har hatt en god opplevelse hos bedrift i YFF ofte velger å gjennomføre sin læretid samme sted, og disse tilbys gjerne fast jobb etter fullført fagbrev. For å bidra til at flere elever velger fagområder som er relevante for 7sterke-bedrifter har vi inngått et samarbeid med Sentrum VGS for å sikre flere YFF-plasser i industrien allerede på VG1.

7sterke og Sentrum VGS har i samarbeid utformet et tilpasset YFF-program for VG1 hvor YFF-perioden deles i to: 10 uker fra høstferien til januar og 11 uker etter dette, med én dag i uken ute i bedrift. Vi starter opp høsten 2024. Elevene vil dermed ha erfaring fra to forskjellige bedrifter før de 1.mars skal søke en spesialisert linje for VG2. Målet er at flere elever skal velge linjene våre medlemsbedrifter er avhengige av i tiden som kommer.

11.januar inviterer vi medlemsbedrifter til Sentrum VGS for at vi sammen kan finne ut hvordan vi sørger for gode YFF-plasser for VG1-elevene og for å kartlegge hvor mange/hvilke elever din bedrift kan ta imot. I tillegg blir det muligheter for omvisning på skolen etterpå.

Dette er et arrangement for deg som allerede tar imot elever, som vet at dere ønsker å ta imot elever, som lurer på å kanskje gjøre det i fremtiden, eller bare er nysgjerrig på hva som finnes på Sentrum VGS!

Vel møtt!

For påmelding, send en e-post til klyngeleder Helga, kontaktinformasjon på siden.

*Yrkesfaglig Fordypning, YFF, er et viktig program i yrkesfaglig videregående skole hvor elevene er utplassert hos bedrifter for å få praktisk, relevant og realistisk erfaring fra arbeidslivet. YFF gir elevene muligheten til å oppleve arbeidslivet i en ekte arbeidssituasjon hvor selve arbeidserfaringen er like viktig som det rent faglige.

 

Dato

11 jan 2024
Utløpt!

Tid

09:00 - 11:30

Sted

Sentrum videregående skole
Rådhusplassen 7, 2212 Kongsvinger
Kategori

Arrangør

Helga Bratlie Helland
Helga Bratlie Helland
Telefon
+47 992 96 466
E-post
helga.helland@klosser.no

Andre Arrangører

7sterke
7sterke