Arbeidsrett – en kursrekke for virksomheter som ønsker å ligge i forkant

Jannicke7nyhetene

Nå kan du lære å unngå de groveste tabbene

Du kan komme langt i livet med et par velutviklede sosiale antenner, men noen situasjoner krever likevel mer enn «sunt bondevett». For eksempel i rollen som arbeidsgiver. Feil og tabber kan koste bedriften din dyrt – eller i verste fall sende deg i fengsel.

Lovverket innenfor arbeidslivet er til dels innfløkt og omdiskutert. Feilvurderinger og konflikter kan koste deg eller virksomheten din dyrt – eller i verste fall medføre ubetinget fengsel.

Som arbeidsgiveransvar er du nødt til å beherske de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Bryter du lovpålagte plikter overfor arbeidstagerne, kommer du ikke særlig langt med å bedyre at du gjorde «ditt beste» eller fulgte din egen rettferdighetssans. Du er den profesjonelle parten i slike sammenhenger, og det forventes at du har kontroll på reglene i arbeidslivet, enten det handler om ansettelser, omstillinger, kriser eller forhandlinger, sier Erik Platek, styreleder i 7sterke.

7sterke med HR nettverket i spissen, har i samarbeid med advokat Jørn Mejdell Jakobsen og Høgskolen i Kongsvinger (HiK) utarbeidet en unik kursrekke på temaet arbeidsrett. Fordelt over fire dager, to i vår og to til høsten, vil deltagerne få en grunnleggende innføring i en rekke emner som de fleste med HR- eller personalansvar på et eller annet tidspunkt vil komme borti. Kurset er ment å passe alle som har en form for personalansvar og fagpersoner. Her håper vi å treffe både mellomleder og toppledere opplyser leder for HR-nettverket i 7sterke Ole Enok Skjellestad

– Noen konflikter på arbeidsplassen er uunngåelige, men kan du spillereglene, reduserer du risikoen for at situasjonen eskalerer og ender opp som mat for advokater. Mange etterspør kunnskap på området, og med denne kursrekken håper vi å styrke kompetansen i regionens næringsliv, sier Skjellestad og oppfordrer næringslivet i regionen til å delta.

Og apropos mat for advokater: kursholder og advokat Jørn Mejdell Jakobsen medgir at det fort kan bli kostbart dersom en konflikt ender opp i retten.

– Både kostnadene og tidsbruken forbundet med en rettslig konflikt kan ta knekken på mange virksomheter. Det er på alle måter mye mer fornuftig å unngå konflikter. Det gjør du ved å være godt forberedt, forstå regelverket, skrive gode avtaler og legge planer for håndtering av vanskelige situasjoner. Skal bedriften din for eksempel gjennom en krevende omstillingsfase, må du vite hvilke regler som gjelder og hvordan du skal unngå ødeleggende tvister, sier Mejdell Jakobsen, som gjennom sin egen praksis fra 2007 har samlet en rekke egne eksempler fra arbeidslivet i Kongsvingerregionen.

– Lokalt handler det ofte om konflikter knyttet til sykemeldinger og oppsigelser, samt problemer som oppstår når bedrifter blir nødt til å omstille virksomheten. Vi ser at mange bedrifter kunne ha vært spart for mye støy ved å være mer proaktive. Alle burde forstå at det er bedre å bruke 5000 kroner på juridisk bistand i forkant enn 50.000 på advokatutgifter etter at det har gått galt, sier advokaten, som har som mål å unngå rettssaker:

– En rettssak kan ofte være bortkastede penger, og i tillegg overlater du ansvaret for utfallet til en utenforstående. Målet bør derfor alltid være å unngå å havne retten, sier advokaten, som mener å se en tendens til at offentlige tilsynsmyndigheter er i ferd med å skjerpe oppmerksomheten mot arbeidslivet:

– I verste fall risikerer du fengsel dersom du ignorerer bestemmelsene som regulerer arbeidslivet. Veireno-saken er et nokså ferskt eksempel på dette. Her ble altså daglig leder i lagretten dømt til ni måneders ubetinget fengsel, til tross for at han drev virksomheten uten å komme i noen direkte konflikt med de ansatte. Retten legger seg altså på samme straffenivå som ellers brukes i ganske grove volds- og sedelighetssaker. Jeg nevner ikke dette for å skremme folk til å delta på kurs, men det er viktig at ledere med personalansvar er klar over at feil og tabber på arbeidslivsområdet kan få dramatiske konsekvenser – ofte i saker som man relativt lett kunne ha unngått.

Kursets første dag vil ta for seg emner som blant annet ansettelser, arbeidsforhold og oppsigelser, mens dag to i sin helhet er avsatt til reglene for omstillingsprosesser. Dag 3 vil omhandle kriser, beredskap og varsling, mens dag 4 skal dreie seg om de mange nye dokumentasjonskravene som stilles til arbeidsgivere.

Les mer om hele kursrekken her:

Flyer Arbeidsrett

For ytterligere spørsmål eller kommentarer:

Erik Platek (styreleder 7sterke) på tlf.  977 79 666

Ole Enok Skjellestad ( leder HR-nettverk 7sterke), tlf. 952 49 115

Jørn Mejdell Jakobsen (advokat og kursholder) på tlf. 992 07 782