Lederen for 7sterke Årets samfunnsentreprenør i Norge

7sterkeAktuelt

SIVA har utpekt 7sterkes styreleder Trond Hagerud til Årets samfunnsentreprenør i Norge. Overrekkelsen fant sted på den nasjonale konferansen SIVA-nett på Lillehammer 5. april.

Hagerud får prisen for engasjert og vellykket arbeid med å skape utradisjonelt samarbeid med vekt på muligheter og løsninger. Prisen består av et kunstverk og 100.000 kroner som vinneren må bruke til et samfunnsnyttig formål etter eget ønske.

Samfunnsengasjement

Hagerud var en sentral initiativtaker til industrisammenslutningen 7sterke og har vært styreleder fra starten. 7sterke er et godt eksempel på samfunnsentreprenørskap. Sammenslutningen bruker industriens innflytelse og autoritet til et bredt samfunnsengasjement og har for eksempel definert bolyst i regionen som ett av sine mål. Den har vært en pådriver for samarbeid mellom bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Kompetanse og nytenking

Som administrerende direktør for Rescon Mapei har Hagerud også lagt stor vekt på kompetansebyggende nytenking. Hvert år arrangerer bedriften for eksempel konkurransen Matteknekker’n for alle ungdomsskoler i regionen.

Hagerud har også markert seg som historiker og har blant annet gitt ut boka «Kongsvingeravtalen 1809 – spiren til norsk selvstendighet» sammen med Karsten Alnæs. Han har også skrevet en lang rekke historiske artikler om Kongsvinger.

Fra 2007 var Hagerud styreleder i NHO Innlandet i tre perioder.

Endringsagent

SIVA opprettet prisen til Årets samfunnsentreprenør i Norge i fjor. Hagerud er den andre som får den og den første fra næringslivet. Prisen går til personer som har kompetanse, kapital og nettverk, samt profesjonalitet og status til å skape samhandling mellom en rekke miljøer, både offentlige og private og utvikler samarbeid mellom ulike parter som representerer ulike interesser, roller og kulturer. Samfunnsentreprenører er ledere som mobiliserer til samspill, er endringsagenter, og har samfunnsutviklingen i fokus og bidrar til sunn økonomisk utvikling i lokalsamfunnet.