Årsmøte i 7sterke: Positivt år. Hagerud gjenvalgt

7sterke7nyhetene, 7nyhetene april 2012, Aktuelt

Styreleder Trond Hagerud ble gjenvalgt på årsmøtet i 7sterke 23. april, mens Svein Petter Stangnæs, H-vinduet Magnor og Erik Nilssen, Eskoleia kom inn som nye styremedlemmer. Årsmeldingen forteller om et 2011 med positive nyheter fra industrien og nye nyttige effekter av samarbeidet i 7sterke. 7sterke gjør industrien til en pådriver for regional utvikling.Etter valget består styret av

Trond Hagerud, styreleder, Mapei AS, Nord-Odal,
Hans-Olof Petersson, Maarud AS, Sør-Odal
Peter Didriksson, Blowtech GT, Kongsvinger
Svein Petter Stangnæs, H-vinduet Magnor AS
Bernt Snapa, Nortura Samvirkekylling, Våler
Erik Nilssen, Eskoleia AS

Styrets sekretær: Morten Herud, 10nye AS

7sterke Årsberetning 2011

Styrets beretning:
Et år med positive industrinyheter
Industrien er en viktig vekstfaktor i Kongsvinger-regionen fordi den skaper arbeidsplasser og etterspør kompetanse. Derfor er alle gode nyheter om bedriftene godt nytt, ikke bare for den enkelte bedriften, men for hele samfunnet.
I dette perspektivet blir industriens samarbeid gjennom 7sterke dobbelt viktig fordi det bidrar til økt konkurransekraft og bedre rammebetingelser.

Samarbeid nytter
Også i 2011 har vi sett at 7sterke-modellen fungerer:
Samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer, ofte med ­myndighetene involvert,  har for eksempel ført til fagskoleutdanning, effektiviseringsprosjekter i bedriftene, en etterlengtet traineeordning og praksisplasser for drop-outs fra videregående. Med sine nettverk for produksjon og HR har 7sterke skapt arenaer for idéutveksling og inspirasjon.
Det er gledelig at bedriftene ser nytten av samarbeid gjennom 7sterke. I 2011 fikk foreningen fem nye medlemmer.

Vekstselskap på plass
I 2011 var vekstselskapet 10nye et viktig gjennombrudd. Her har 7sterke bidratt til at de tunge nasjonale vekstverktøyene SIVA og SINTEF Raufoss Manufacturing har engasjert seg i regionen. Det er en stor gladnyhet for innovasjon og utvikling.
Nå blir det fulgt videre opp med samarbeidsprosjektet ”Økt innovasjonsgrad i Glåmdalsregionen” som også involverer Norwegian Center of Expertice Raufoss. Da har vi hele topp­idrettssenteret for industriutvikling med oss i regionen.

Nyttige nettverk
For medlemmene har 7sterke etablert et HR-nettverk, et Produksjonsnettverk og et Innkjøpsnettverk. Vi holder jevnlige industriforum, vi gir ut nyhetsbrevet 7nyhetene, har nettstedet 7sterke.no og side på facebook.

Setter spor
7sterke er industriens stemme og et lokomotiv for løsning og endring, vi har tydelig profil og vilje til makt. Det fortsetter å sette synlige spor.

 

 

Medlemmer 2011
7sterke hadde 27 medlemmer pr 31.12.2011, opp fra 22 året før. Et medlem (KB-gruppen) omfatter flere bedrifter. Langt de fleste av de største industribedriftene i regionen er med. Styret ønsker å øke antall medlemmer, spesielt blant små og mellomstore industribedrifter.

ABAS AS, Eidskog
Adas AS, Kongsvinger
Bergene Holm AS, Sør-Odal/Kongsvinger/Grue
Berggren AS, Kongsvinger
Blowtech GP, Kongsvinger
EDAB AS, Eidskog
Eidskog Varmesentral, Eidskog
Elmico, Sør-Odal
Eskoleia AS, Kongsvinger
GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær, Grue
Glåma Bygg AS, Grue
Grue sparebank, Grue
Hydro Aluminium Profiler Magnor AS, Eidskog
IBAS AS, Kongsvinger
Jordan AS, Åsnes
KB Gruppen (Contiga AS, Spennteknikk AS, Betong Øst, Ø.M. Fjeld m.fl.), Kongsvinger
Maarud AS, Sør-Odal
Magnor Glassverk AS, Eidskog
Mapei AS, Nord-Odal
NorDan AS, Åsnes
Norske Backer AS, Kongsvinger
Nortura Samvirkekylling, Våler
Schütz Nordic AS, Kongsvinger
Solør Bioenergi Holding AS, Grue
Spetals Verk, Kongsvinger
Söderhamn Ericsson AS, Kongsvinger
Wictek AS, Kongsvinger

Medlemmer i 7sterkes HR-nettverk, leder Ellinor Bjerke, Tretorget
Bergene Holm AS/Leif Viggo Nilsen
Berggren AS/Hans Christian Berggren
Blowtech GP/Olav Mellem
EDAB AS/Bjørn Rotheim
Eskoleia AS/Frode Ek Skarnes
GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær/Tove Lilleskjæret
Glåma Bygg AS/Hege Devik
Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring/Gry Høgberg
Hydro Aluminium Profiler Magnor AS/Olav Schulstad
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger/Knut Raabe
IBAS AS Trond/Erik Bråthen
John Deere Forestry AS/Ole-Anders Nygård
Maarud AS/Ole Skjellestad
Mapei AS/Berit Sætre
Mapei AS/Grethe Sagen
NAV Kongsvinger/Tom Østhagen, Paal Aasvangen
NorDan AS/Bjørge Ljøstad
Schûtz Nordic AS/Mona Øien
SSB/Jan Byfuglien
SSB/Rachel Snekkerbakken
Øyvind M. Fjeld AS/Ole-Erik Ruud

Medlemmer i 7sterkes Produksjons- og Innkjøpsnettverk, leder Jan Roger Broen, Mapei
Berggren AS/Tore Berggren
Eskoleia/Arne Hagen
GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær/Tommy Larsen
Hydro Aluminium Profiler Magnor AS/Olav Schulstad
Maarud AS/Hans Olof Petersson
Mapei AS/Jan Roger Broen
Mapei AS/Rolf Einar Sanderud
Nortura Samvirkekylling/Espen Sørlie
Schütz Nordic AS/Mona Øien
Sentrum videregående skole/Atle Dyrøy

7sterkes industriforum
7sterkes produksjonsnettverk inviterer til industriforum med medlemsbedrifter som vertskap. Det har vært et aktivt år med ett industriforum, Lean-samlinger og regionens første Industripub.
Årets industriforum var i oktober hos Maarud i Sør-Odal. Der fortalte Bjørge Stensbøl om ledelsesmetodene som har gjort lille Norge til verdens beste vinteridrettsnasjon. I tillegg presenterte EDAB, Moelven Våler og Nortura Samvirkekylling resultater av effektivisering og innovasjon. 7 Sterke presenterte sitt samarbeidsprosjekt med NAV – Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte, og vekstselskapet 10nye på industriforumet.

I 2011 prøvde 7sterkes produksjonsnettverk ut en ny form for kunnskapsoppbygging i Lean med små grupper som besøkte bedrifter i andre bransjer. Slik var to mann fra kyllingklekkeriet Nortura Samvirkekylling på Lean-dag hos belysningsprodusenten GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær i september, og 7sterke-bedriftene Schütz Nordic og Eskoleia inviterte til todagers samling i april.

Den første industripuben i vår region skapte en uformell arena for nye nettverk og nye ideer, åpen for alle med interesse for industri og regionutvikling. Uformelle arenaer og avslappet stil gir gode vilkår for nye ideer og nettverk.

Nyhetsbrevet 7nyhetene
7sterke gir ut det elektroniske nyhetsbrevet 7nyhetene. I år ble det fulgt en ny publiseringsstrategi med to store og 13 mindre utgivelser.

7nyhetene har 554 abonnenter som fordeler seg på industrien, politikere i kommuner, fylket og på Stortinget, administrasjon og media. Flere saker fra hver utgave har gitt opphav til videre medieomtale. En av utsendingene, en kronikk som kommenterte regionens plassering i Nærings-NM, førte til en bifallende lederkommentar i Glåmdalen. 7nyhetene blir skrevet av Gandalf Kommunikasjon.

Nytt år med sterke resultater
I sitt femte år har 7sterke fortsatt å gjennomføre tiltak for å fremme hovedmålsettingene og kan vise til flere konkrete resultat.

7sterkes vekstselskap 10nye
I august 2011 stiftet 7sterke vekstselskapet 10nye. Selskapet er en milepæl i 7sterkes virksomhet. 10nye skal foredle idéer til bærekraftige industri gjennom kompetanseoverføring, nettverksbygging og kapitaltilførsel. Det konkrete målet er å bidra til utvikling av ti virksomheter i løpet av prosjektperioden på fem år – derav navnet.

10nye bringer tunge, nasjonale aktører inn i regionen. SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og SIVA er med som eiere og går aktivt inn med sine virkemidler og sin kompetanse.

Gjennom 10nye kan bedrifter i regionen bli en del av SIVAs inkubatorordning. Industrinettverk blir vanligvis ikke knyttet til en inkubator på denne måten. Det viser at både virkemiddelapparatet og myndighetene har tro på 7sterke-modellen og arbeidet som blir gjort.

Det er også etablert et prosjektsamarbeid med SRM der bedrifter får tilgang til deres landsledende innovasjonskompetanse. Som en følge av eierskapet og prosjektsamarbeidet har SRM etablert avdelingskontor på Kongsvinger, samlokalisert med 10nye.

Rv 2-utbygging
7sterke har sterkt fokus på å få den nye motorveien Kløfta–Kongsvinger ferdig til 2019. Vi må innse at dette er det tidligste realistiske tidspunktet. Dette må ikke gli videre ut. 7sterke-medlemmer har allerede kjempet for 2010, 2015 og 2016! Regionens politikere, kommuner og næringsliv må stå samlet om dette felles standpunktet. Den pågående utbyggingen Slomarka–Kongsvinger kom i gang etter sterkt lokalt press for å bompengeproposisjonen fra Samferdselsdepartementet til Stortinget våren 2011. 7sterke tok initiativ og var aktive i denne prosessen.

Praksisplasser til drop-outs fra videregående
Sammen med NAV har 7sterke satt inn et nytt tiltak for å hjelpe ungdom som ikke har fullført videregående skole. 1. november møtte ungdommene opp på praksisplasser i sju bedrifter i prosjektet Ny start! Dobbel innsats – Tidobbelt utbytte. Der ble de møtt av veiledere som har fått spesialutdanning for å hjelpe dem, også det gjennom prosjektet. Prosjektet har vakt oppmerksomhet i media. NRK var på plass da praktikantene hadde sin første arbeidsdag.

Sju bedrifter i seks kommuner er med på prosjektet: Mapei, Nord-Odal, Maarud, Sør-Odal, Eskoleia, Kongsvinger, Blowtech GP, Kongsvinger, Hydro Aluminium Profiler Magnor, Eidskog, GLAMOX ASA BU Luxo Production Kirkenær, Grue, Moelven, Våler

Landets største bedriftsbesøk
I juni 2011 besøkte 527 8.-klassinger fra 9 skoler 18 bedrifter i 7 kommuner i det som trolig er landets største industribesøk for ungdomsskoleelever. På denne måten vill 7sterke vise alle elevene i regionen at vi har viktige bedrifter med landskjente merkevarer. 7sterke har som en av sine målsetninger å bidra til å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv. Elevene ble samlet på to baser. Derfra besøkte de bedriftene i puljer, mens de som ventet hadde fellesopplegg på basen. Besøket var fullfinansiert av næringslivet selv gjennom RDA-midler og arrangert i samarbeid med Magnor næringshage.

Trainee Innlandet
7sterke har lagt mye arbeid i å få Kongsvinger-regionen inn i Trainee Innlandet. Bedriftene i regionen er nå tilknyttet ordningen via Hedmark Kunnskapspark, og hadde i 2011 to av de i alt 14 traineene i ordningen. Et traineeløp går over 24 måneder fordelt på opphold i tre ulike virksomheter. Det kreves mastergradsutdannelse for å kunne søke.

7sterkes HR-nettverk
7sterke har etablert et HR-nettverk for de som arbeider med personalutvikling, rekruttering og kompetansebehov i bedriftene. Det er stor interesse for å delta i nettverket, også fra virksomheter utenfor industrien. SSB, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og GIV er formelle medlemmer. Ellinor Bjerke, Tretorget, er leder for HR-nettverket.

7sterkes Produksjonsnettverk
7sterke har opprettet nettverk for produksjonsledere for å styrke mellomlederne og dermed konkurransekraft. De siste årene har nettverket hatt stor aktivitet for å bygge bedriftenes Lean-kompetanse. Produksjonsnettverket er et fagforum på tvers av bedriftsgrenser for alle som arbeider med produksjon og logistikk. Jan Roger Broen i Mapei er leder for Produksjonsnettverket.

7sterkes Innkjøpsnettverk
Innkjøpsnettverket ble opprettet i 2009. Formålet er gode innkjøpsbetingelser på varer og tjenester som er felles på tvers av bransjer. Nettverket har ligget nede i 2011, men vil bli løftet i gang igjen i 2012.

7sterkes Markedsnettverk
7sterke har startet etableringen av et Markedsnettverk som skal være åpent for alle som arbeider med markedsføring, i og utenfor industrien, i byråer, i privat og offentlig virksomhet, og som frilansere. Initiativtakerne Jannicke Mykkestue i Eskoleia og Hege Ness i Norske Backer leder arbeidet med etableringen.

Kraftig markedsverktøy
Et av formålene med 7sterke er å vise at Kongsvinger-regionen har en sterk og attraktiv industri. Dette er det alt for få som vet. Derfor har 7sterke utarbeidet flere markedsverktøy. Det viktigste er en multimediepresentasjon som tar i bruk lyd, animasjoner og levende bilder. Den ble fornyet i 2011. Innholdet i presentasjonen er også gitt ut som brosjyre. I 2011 deltok 7sterke også i arbeidet med å lage en generell presentasjon av industrien i Sør-Hedmark med lysark og stikkord til manus. Disse virkemidlene er til fri og gratis disposisjon for medlemmene.