Unikt samhandlingsprogram

7sterke7nyhetene, 7nyhetene februar 2008

Hedmark
fylkeskommune, NHO Innlandet, Glåmdal regionråd og kommunene vil delta i et unikt samhandlingsprogram for å sikre økt utvikling i Kongsvingerregionen. Avtalen beskriver
et felles program for næringsliv og politikk.

– Utgangspunktet for samhandlingsprogrammet er vårt ønske om at myndighetene må samarbeide tettere med næringslivet,
og bruke oss både som premissgiver og ressurs. Avtalen vi har fått til i Kongsvingerregionen
er et eksempel til etterfølgelse for hele Innlandet, sier seniorrådgiver i
NHO-innlandet Harald R. Thoresen. Thoresen møter i Glåmdal regionråde sammen
med Trond Hagerud, styreleder i NHO Innlandet og i 7sterke.

For å styrke samarbeidet mellom
Hedmark fylkeskommune, Kongsvingerregionen og NHO Innlandet vil fylket,
regionrådet, de sju kommunene og NHO delta i et samhandlingsprogram for å utvikle
vekst og handlekraft i regionen. Avtalen er under behandling.

– Det er viktig for NHO å arbeide
med konkrete prosjekter, så derfor syns vi denne partnerskapsavtalen er svært
spennende. All ære til 7sterke som har vært pådriver for å få til dette
samarbeidet, sier Thoresen.

Avtalen har fire arbeidsområder

 • For
  samferdsel er hovedmålene rv. 2 ferdig utbygd innen 2015, timesavganger
  for tog innen 2012, Kongsvinger–Oslo på under en time med buss eller tog innen
  2012, regionen etablert som «Skandinaviakrysset» for veg og bane og kommersielt
  bredbånd for profesjonelle aktører.

 • For
  utdanning har partnerne blant annet felles mål om å imøtekomme
  næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft, etablere et fast
  høgskoletilbud, bedre grunnskolen og etablere fast samarbeid mellom skolen og
  næringslivet.


 • området næringsutvikling er målene innovasjon, kompetanseheving og ny
  teknologi. Partene skal også tilrettelegge for nye arbeidsplasser, gi bedre
  service til næringslivet, etablere Hedmark Kredittgarantiforening og bidra til
  at Rally Norway fortsetter å være VM-runde.

 • Målene
  på området attraksjon er samlet markedsføring av regionen. I det ligger
  også utvikling av kulturbasert nærings- og bosettingsutvikling, byen
  Kongsvinger som trekkplaster for tilflytting og videreutvikling av Øvrebyen,
  Kongsvinger festning og Finnskogen som turistattraksjoner.