Bærekraft er konkurransekraft. Velkommen til en inspirerende samling!

7sterkeAktuelt, HR-nettverk

I samarbeid med Pure Consulting setter 7sterke og Klosser Innovasjon bærekraft på dagsorden! Hold av 21. november 2018 i kalenderen. Vi inviterer bedrifter og kommuner i regionen til en samling om bærekraft hvor temaet er FNs bærekraftsmål. Møt oss og bli inspirert!

Temaet for samlingen er bærekraft og konkurransekraft i Kongsvingerregionen og hva det betyr for kommunene og bedriftene i regionen. Sammen med PURE Consulting gir vi deg en innføring i FNs bærekraftsmål.

Globale bærekraftsutfordringer som klimaendringer, tilgang til ressurser, nedbygging av økosystemer og tilgang på mat påvirker oss alle. Mulighetsrommet er stort for de virksomhetene som rigger seg godt for endring og omstilling. Bærekraft handler om innovasjonskraft og konkurransekraft og om å redusere risiko, realisere forretningsmodeller og bygge robuste og fremtidssikre forretningsmodeller.

Sammen med dere, vil vi i disse timene forsøke å forstå og strategisk ta i bruk FNs bærekraftsmål i Kongsvingerregionens bedrifter og kommuner. FNs bærekraftsmål legger rammene for en svært viktig global strategi som vi alle er en del av. For næringslivet handler det om å skape verdier for både virksomhet og samfunnet rundt seg. For offentlige aktører handler det om å legge til rette for sirkularitet og en bærekraftig samfunnsmessig og økonomisk vekst. Målene kan og skal derfor brukes innovasjonsdrivende og for å stimulere til langsiktig tenkning. Se programmet for dagen her.

Meld deg på nå!

Send din påmelding til: post@klosser.no

Kort om arrangementet:
Dato: 21. november 2018
Tid: 09.00 – 13.00
Sted: Høgskolesenteret, Kongsvinger
Program: Program samling om bærekraft 21.11.18.