Cross Industry modell med motor for økt omsetning og arbeidsplasser i distriktene

Jannicke7nyhetene

– Arenastatus vil gi GreenHeart Industry mulighet for betydelig høyere tempo på prosessene og økt endringshastighet. Det vil også hjelpe oss å bygge kultur og kompetanse knyttet til FoU-drevet innovasjon, øke dybden i samarbeidene og styrke gjennomføringskraften vår fra idé til samarbeidsdrevet innovasjon. Resultatet vil bli enda grønnere industri, økt omsetning og lønnsomhet for medlemsbedriftene, og høyere sysselsetting i regionen.

Det sier klyngeleder Jan Egil Melby i Kongsvingerbaserte GreenHeart Industry, som i disse dager venter spent på om søknaden blir tatt til følge eller ikke.
– Vi slapp gjennom det første nåløyet, og fikk presentere prosjektet vårt for Innovasjon Norge, så vi har forhåpninger til at vi når opp denne gang, sier klyngelederen.

Store ambisjoner
GreenHeart Industry ble etablert i 2019 med 23 medlemsbedrifter fra industriklyngen 7sterke. Gjennom cross-industry samarbeid tar GreenHeart Industry mål av seg å være en nasjonal modell for grønn industriomstilling.

– Vår målsetning er å utvikle grønne løsninger lokalt på tvers av bransjer og verdikjeder, som også kan benyttes nasjonalt og på sikt globalt. Med nye løsninger og forbedrede prosesser skal GreenHeart Industry ta en nasjonal posisjon innen grønn industriutvikling og økonomisk vekst. Klyngen skal være en modell for andre industriregioner og gjennom dette bidra til norsk reindustrialisering.
– Forretningsidéen til klyngen er å skape økonomisk vekst ved at ulike industrier og bedrifter i verdikjeden stiller ulike krav og bidrar med ulik kompetanse og løsningsinnspill. Til sammen vil dette skape grunnlag for innovative og bærekraftige produkter, tjenester og løsninger.

Ønsker å gå foran og vise vei
Jan Egil Melby mener at innovasjon sjelden skjer innenfor tradisjonelle rammer. Han hevder at reelle innovasjonssprang skjer gjennom samarbeid på tvers av ulike sektorer, og at dette er en effektiv og smart måte å kickstarte innovasjonsprosesser.
– Gjennom å jobbe cross-industry med fokus på økt innovasjon og bærekraft, vil klyngen bidra til økt verdiskapning for bedriftene. I tillegg vil klyngen skape en unik modell for hvordan SMB-industri gjennom å samarbeide på tvers og med akademia og innovasjonsselskap kan bidra til investeringsvilje, vekst i verdiskapning og nye arbeidsplasser utenfor de store byene.
– Dersom Norge skal lykkes med en innlands reindustrialisering, må man sikre at alle mindre industriområder får et høyere innovasjonstrykk. Det må skapes en industrikultur som gjør at kommunene legger til rette for industriinvesteringer og at bedriftene klarer å sikre seg den nødvendige kompetansen. Bedriftene i GreenHeart Industry ønsker å gå foran og vise vei for en slik norsk reindustrialisering, sier Melby.

Støtte fra flere hold
GreeanHeart Industry får støtte fra flere hold. Dekan Carl Thodesen ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design hos Oslo MET sier at utdanningsinstitusjonen deler den tverrfaglige Cross Industry-holdningen som er blitt varemerket til GreenHeart Industry.

– Vi deler visjonen at de store bærekrafts-spørsmålene bare kan løses med tverrfaglige kunnskap, forskning, og verdiskapning, sier dekan Thodesen.
Også CEO Jan Christian Vestre hos utemøbelprodusenten Vestre AS, som for øvrig har fått mye oppmerksomhet det siste året for sin oppsiktsvekkende, nye fabrikk på Magnor i Eidskog kommune, snakker varmt om GreenHeart Industry.
– Kongsvingerregionen har et solid industrimiljø med mye kompetanse. Green Heart Industry har store ambisjoner med sin bærekraftprofil. Gjennom et sterkt samarbeid mellom bedrifter, Klosser Innovasjon og akademia, har klyngen gode forutsetninger for å bli en nasjonal motor innen grønn industriutvikling. Vi ønsker å bidra til dette, gjennom å dele vår kunnskap om bærekraftig produksjon, industri 4.0 og innovasjon, sier Vestre.

Politisk støtte
Næringsminister Iselin Nybø fra Venstre forteller at støtte til utvikling av klynger er en viktig del av regjeringens næringspolitikk.

– Klyngesamarbeid gjør det lettere å drive felles forskning og utvikling. Det bidrar også til at deltagerne kan få bedre nytte av hverandres kunnskap, og drive frem innovative løsninger. Regjeringen har derfor foreslått i budsjettet for 2021 at klyngeprogrammet i Innovasjon Norge skal styrkes, sier næringsminister Iselin Nybø.
I Næringskomiteen på Stortinget heies det på GreenHeart Industry.
– Jeg har veldig tro på Cross Industry modellen for å skape innovasjoner. Her møter man ikke konkurrenter, og kan derfor senke guarden og dele kunnskap på tvers, sier Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre, som er medlem av Næringskomiteen.
– Dette er også en modell som kan brukes nasjonalt, da Distrikts-Norge består av industri fra mange ulike bransjer, og hvor FOU og innovasjonstakten er lavere. Jeg heier på GreenHeart Industry og håper at de i sitt tredje forsøk lykkes med å bli en Arena-klynge i IN.

 

Kontaktperson:
Klyngeleder Jan Egil Melby
Telefon: 41 55 89 96
Epost jan.egil.melby@.klosser.no

Bilde:
Styringsgruppen i GreenHeart Industry.
Foran fra venstre, Odd Anders Amdahl, ØM Fjeld AS, Chris Samways, Mills AS, styreleder, Carl Thodesen, OsloMet, Marte Tøndel HINN og Erik Platek Schütz Nordic AS.
Bak fra venstre, Jan Egil Melby, Klosser Innovasjon, leder av klyngen, Kjersti Wangen, Klosser Innovasjon AS, Stine Lilleseth, Lilleseth Kjetting AS. Terje Sagbakken, Forestia AS var ikke tilstede.