Endelig er CREDS – Forskningssenter for digitalisering og bærekraft offisielt åpnet på Kongsvinger!

Jannicke7nyhetene

I tett samarbeid med næringslivet skal det nye forskningssenteret bidra til det grønne skiftet. Foran politikere, samarbeidspartnere, kollegaer og gjester fikk rektor på Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud æren av å ønske velkommen.

-Senteret er en kraftfull satsing i regionen, og et eksempel på hvordan vi som høgskole ønsker å bidra. Vi ønsker å være relevante og jobbe med spørsmål som betyr noe for samfunnet, og vi ønsker at dette skal skje i tett samarbeid med næringslivet og andre i omverdenen vår, uttalte Svenkerud ved åpningen.

Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS) er et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og Høgskolen i Innlandet. Senteret skal samarbeide tett med 7sterke, Høgskolesenteret i Kongsvinger, Klosser Innovasjon, Telenor Norge, SSB, NCE Heidner Biocluster og øvrige næringsklynger i Innlandet. Formålet er å forstå og hjelpe virksomheter til grønn omstilling, og her vil digitalisering være en en av nøklene for å lykkes.

-Dette er en utrolig viktig satsning for Kongsvingerregionen. Gjennom forskningssenteret håper vi å øke mengden forskningsdrevet innovasjon i næringslivet. I tillegg vil vi, som en del av satsningen, ytterligere styrke samarbeidet med ulike FoU-aktører og spennende bedrifter nasjonalt og internasjonalt, som vil bidra med kompetanse, ideer, teknologi og kapital i regionen, sier Lars Gillund, daglig leder i Klosser Innovasjon Kongsvinger.

Klosser har vært med på hele etableringen, fra idéstadiet via strategi for etablering og til realisering.

-Sammen med høgskolesenteret har vi også bidratt med kapitalinnhenting, som har vært en forutsetning for realiseringen. Vi har allerede fått på plass flere forskningsprosjekter sammen med CREDS, og har flere på trappene, tilføyer Gillund.

Leder for forskningssenteret, Bård Tronvoll.

Leder for senteret, professor Bård Tronvoll, ønsker at senteret skal være en regional, nasjonal og internasjonal kunnskapspådriver i å forstå det grønne skiftet.

-Vi skal hjelpe virksomheter i en omstillingsprosess med et mål om å være mer bærekraftig. Vi skal forsøke å forstå og hjelpe virksomheter til omstilling. I en grønn omstilling ser vi at digitalisering er en av nøklene for å få til dette, sier Tronvoll.

Kongsvingers ordfører, Eli Wathne pratet om «Fra det globale til det lokale! Kongsvingerregionen som vertskap for CREDS». Hun understreket betydningen senteret har for regionen, og meddelte at Kongsvingerregionen føler et sterkt eierskap til senteret som har kommet til etter et tett samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger, 7sterke, Klosser innovasjon, kommuner og fylkeskommunen.

De ansatte gleder seg til å sette i gang!             Foto: HINN/Marianne Olsen Brøntveit

CREDS skal hjelpe bedriftene til å legge om til å bruke mindre ressurser, eller bruke dem bedre. Det skal etableres koblinger mellom bedrifter, studenter og forskere for å sikre næringsrettede FoU-prosjekter, masteroppgaver og internhips. Senteret vil ha 18 medarbeidere, hvorav 6 doktorgradsstipendiater.