Bli en del av faglige nettverk

Gjennom våre faglige nettverk kan du møte andre fra ditt fagområde i regionen. Nettverkene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.

 


Produksjonsnettverket

7sterkes produksjonsnettverk er et fagforum på tvers av bedriftene. Nettverkets aktivitet har i de siste årene basert seg på utvikling av leveransekjeden via lean manufacturing, samt kompetanseheving innenfor lean ledelse.

Målet med dette er og styrke konkurransekraften til bedriftene. Målgruppen er alle som arbeider innenfor produksjon og logistikk.

Kontakt – produksjon
Morten Birkelund, rådgiver industri, Klosser Innovasjon AS
Tlf.: 951 05 621
E-post: morten@klosser.no


HR-nettverket

7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR og ønsker å jobbe målrettet og seriøst med blant annet personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling. Nettverket skal:

 • Skape et forum for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling
 • Etablere kontakter og bygge relasjoner
 • Samordne og iverksette kompetansetiltak
 • Styrke kunnskap om teori og” best practice”
 • Utvikle HR/Personalområdet
 • Dele – lære – utvikle.
 • Trekke veksler på hverandre – også i hverdagen

Kontakt – HR
Ole Enok Skjellestad, personalsjef, Maarud AS
Tlf.: 952 49 115
E-post: ole.enok.skjellestad@maarud.no


Markedsnettverket

7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Målgruppen er markeds- og salgsansvarlig i bedriftene, og nettverket jobber med:

 • Faglig påfyll og kompetanseheving for den enkelte
 • Utveksling av ideer/brainstorming/workshop
 • Høgskoleutdanning innen markedsføring i regionen
 • Felles innkjøpsavtaler og markedsføring der det er interessant

Kontakt – marked
Jannicke S. Mykkestue, markedssjef, Eskoleia AS
Tlf.: 951 75 202
E-post: jannicke.mykkestue@eskoleia.no