Fagskolestudiet sikret

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mai 2009

Det nye fagskolestudiet i maskinteknisk drift er sikret oppstart fra høsten etter at 16 søkere har meldt seg. Det er fortsatt ledige plasser, og det er mulig å søke om stipend.

Det nye studiet er et fireårig deltidsstudium i maskinteknisk drift i samarbeid med Fagskolen i Gjøvik. Det foregår ved Høgskolestiftelsen på Kongsvinger. Bak initiativet står blant annet 7sterke, Rescon Mapei og NorDan.

Studiet gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning etter ny læreplan. Det er forelesninger to dager i uka, veiledning, gruppeoppgaver, prosjektarbeid og laboratorieøvelser. Studiet er et deltidsstudium over fire år. Opptakskravene er fagbrev eller minst fem års praksis.

Studiet måtte ha minst 15 studenter for å komme i gang, og dette er nå på plass med 16 søkere.

Ledige plasser og stipendordning

Fagskolestudiet har plass til flere studenter enn de 16 som har søkt, og det er fortsatt mulig å søke. Det gjør du enklest på hjemmesiden til Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.

Studentene på studiet kan søke Kongsvinger Kunnskapspark/7sterke om stipend. Kontakt Kongsvinger Kunnskapspark på e-post werner.melby@kpark.no eller tlf 91 39 37 83.