Forestia er årets 7sterke-bedrift

7sterkeAktuelt

I forbindelse med Industriforum delte styret i 7sterke ut prisen «Årets 7sterke-bedrift». Prisen gikk til Forestia AS og styret begrunnet tildelingen med at Forestia er en tradisjonell bedrift som evner å tenke utradisjonelt.

– Det er imponerende hvordan Forestia har klart å snu seg rundt for å skape vekst gjennom å utvikle nye markedstilpassede løsninger. Jeg mener Forestia med sin innovative markedsfokus er en inspirasjon for hele næringslivet og industrien i Kongsvingerregionen, uttaler styreleder i 7sterke Erik Platek.

– Vi setter pris på at vår innsats for å skape nye produkter blir lagt merke til, og vi er takknemlig for denne utmerkelsen, sier administrerende direktør i Forestia Terje Sagbakken.

Styret i 7sterke skriver i sin begrunnelse for utmerkelsen at grunnlaget for Forestias utvikling har vært deres store evne til å tilpasse seg markedet. Bedriften satser på kontinuerlig produktutvikling. Deres populære produkter «walls2paint»og «walls4you» er gode eksempler på at de lytter til markedet og samarbeider tett med kunder og andre partnere, for å videreutvikle fremtidsrettede produkter og løsninger.

Administrerende direktør i Forestia Terje Sagbakken bekrefter at innovasjon er avgjørende for å møte fremtiden.

– Walls2Paint har blitt en suksess for oss, og det gir oss motivasjon og mot til stadig å se på nye markedsmuligheter. Fokus på innovasjon for å skape bedre løsninger for kunden og kontinuerlige forbedringer i hele bedriften er for oss helt nødvendig for å opprettholde lønnsomme og sikre arbeidsplasser, også i fremtiden, sier Terje Sagbakken.