Gå for næringslivet #Valg23 – på Kongsvinger 3. mai kl. 11

Jannicke7nyhetene

På vegne av NHO har vi gleden av å invitere til «Gå for Næringslivet» – en møteplass for politikere og bedrifter i Innlandet. Arrangementet varer en time.

Ordførerkandidatene kommer, og de vil høre ditt budskap!

Politikere regionalt så vel som nasjonalt formidler at bedriftene i Innlandet er de som tar sjeldnest kontakt med dem. Stemmer dette?

NHO Innlandet ønsker å invitere deg til den uformelle og viktige gåturen mellom bedriftsledere og politikere. Dette er et tilbud der samtalen mellom bedriftsleder og politiker står i sentrum. Hva er viktig for deg de neste årene? Hvordan kan politikerne hjelpe deg best?

Meld deg på HER

Agenda

En kaffekopp og intro ved NHO Innlandet

Gåtur 1 – To og to går sammen 20 min

Gåtur 2 – To og to går sammen 20 min med ny partner

Tid og sted

Kongsvinger – 3. mai kl. 11.00 Siva – v/First Seafood (Stømnervegen 1, 2212 Kongsvinger)

Magnus Idsøe Bentsen, Hilde Mari Rønneberg, Yusuf Nebi Bastas og Lena Faljord.

Hva er “Gå for næringslivet”

NHO Innlandet setter søkelys på hva som er viktig for næringslivet i Innlandet. Det å skape møteplasser og nettverk på tvers av bransjer, og med politikere, er et av NHOs kjerneområder. Til dette arrangementet kommer politikere fra kommune, fylke og stortinget.

Vi har fått tilbakemeldinger om at gåturen har ført til handling. Dette gjør at vi ser “Gå for næringslivet” som en effektiv, uformell og relevant møteplass her i Innlandet. I samarbeid med næringshager i ditt lokalmiljø har vi rigget oss for å sette dine ønsker på agendaen. Men for å oppnå handling, er vi avhengig av at du kommer.