Gode tilbakemeldinger på Markedsforumet

7sterkeAktuelt

Rundt 70 personer deltok på årets Markedsforum i regi av 7sterke – det tredje i rekken. På programmet stod fire spennende foredrag som alle bidro til stor respons fra salen.

– En stor takk til 7sterke for en givende dag. Det var en god sammensetning av foredragsholdere, sier kundekonsulent Morten Moe hos Adecco Norges Kongsvingeravdeling.

Morten Moe, Adecco

Morten Moe fra Adecco

– Foredraget fra Telenor viste hvor spennende utviklingen er når det gjelder hvordan vi kommuniserer med omverdenen. Det var motiverende og lærerikt å høre Erik Bertrand Larssen fortelle om hvordan han skaper selvtillit. Historien til Making View fra Hamar viser at det ikke finnes grenser for hva du kan få til bare du tør, og Trigger ga oss innspill som kan overføres til andre områder.

Responsen fra salen underveis viste at Moe ikke var alene om sin begeistring.

– Vi fikk servert fire fremoverlente foredrag med veldig god kvalitet og aktuelle temaer. Det var flott å se eksempler på bedrifter fra Hedmark som gjør det så bra internasjonalt, sier Anne Breen, Lærlingkoordinator Sentrum videregående skole.
Hun understreker at samarbeidet med 7sterke og bedriftene knyttet til 7sterke er viktig både for lærlingeplasser og praksisplasser for elever.

– 7 sterke er en veldig viktig aktør for utvikling av næringslivet i regionene. Markedsforumet bidrar til å skape optimisme ved å setter fokus på og vise muligheter, sier Breen.

Hun får støtte av avdelingsleder Ann Christin Mengkrok hos Eskoleia.
– Jeg synes 7sterkes markedsnettverk er flinke til å spisse budskapet på sine forum. Årets tema «Våg å være synlig» handlet om å vise seg frem på en annen måte og med et litt annet budskap enn du har gjort tidligere. Det var treffende for det vi arbeider med i Eskoleia, forteller hun.

7sterkes markedsnettverk har lagt stor vekt på at det årlige Markedsforumet skal være morsomt, inspirerende, motiverende, lærerikt og sosialt.

– Jeg syns det er spesielt gledelig at vi har skapt et forum som favner små og store bedrifter fra en rekke forskjellige bransjer. Det er mangfoldet som gjør det hele så spennende og lærerikt. En god sammensetning av foredragsholdere ga mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, og det er stadig flere som melder seg på fra år til år, konkluderer leder av 7sterkes Markedsnettverk Jannicke Stenberg Mykkestue.

Les mer om det faglige innholdet under årets Markedsforum her