Hva skal Norge leve av i fremtiden? Invitasjon til Gardermokonferansen 5. november

7sterkeAktuelt

Hva skal Norge leve av i fremtiden? Kan vi utvikle bærekraftige næringer som kan skape nye arbeidsplasser og ny aktivitet? Hvilken betydning vil ny teknologi ha for utviklingen?

Dette er i dag de store spørsmål i norsk økonomi. I vår region vil trolig virkningene av redusert oljeaktivitet bli mindre enn andre steder, men også vi vil bli påvirket av de store markedsendringene som skjer rundt oss.

Hvilke utviklingsperspektiv ser vi for oss – hva vil påvirke oss mest? Hvordan arbeides det med innovasjon og nyskapning i vår region i dag? Hvilke smarte grep kan vi ta for å tilpasse oss ny teknologi og sikre en best mulig fremtidig utvikling?

Tore Thorstensen

Tore Thorstensen

Trond Hagerud

Trond Hagerud

Er du interessert i å vite mer om dette? Da må du møte opp på årets Gardermokonferanse på Thon Hotel Oslo Airport, for å få oppdatert kunnskap, nye impulser og nye kontakter.

Hør blant annet adm. direktør Tore Thorstensen i KB-Gruppen fortelle om «Hvordan har KB-Gruppen klart å etablere sin sterke strategiske posisjon med utgangspunkt Kongsvinger?» og adm. direktør Trond Hagerud i Mapei fortelle om «Industriell satsing i utkantstrøk – nytt innovasjonssenter i Glåmdalen».

Meld deg på her!

Last ned invitasjon og program til Gardermokonferansen 2015