Hvordan sikre deg kvalifiserte medarbeidere med utdanning for fremtiden?

Jannicke7nyhetene

I løpet av 2022 har kandidatene Oda Beate Lerheim og Therese Tørudstad Larsen fingransket bærekraften til Norske Backer AS. Oda er nå trainee i bedriften, og arbeider med å implementere masteroppgavefunnene i den velkjente og tradisjonsrike Kongsvingerbedriften.

-Dette er midt i blinken for oss. Vi lever av ting som går på strøm, så slik sett har vi jobbet med bærekraft i hele vår over 50 år lange historie. Men vi forventer likevel noen reale aha-opplevelser når de to masterkandidatene skal begynne å grave seg langt ned i materien her, sier daglig leder Tom Owe Mikalsen hos Norske Backer AS.

Personalsjef Hilde Slettvoll hos Forestia er svært tilfreds med å ha fått Zidar Roshdi og Carina Kvehaugen Myrvold med på laget. Våren 2022 har de skrevet bachelor-oppgave om likestilling og kompetanse hos Forestia på Våler, og de to er nå godt i gang med å implementere funnene i bedriften.

– Det er stor bekymring rundt den generelle tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, og det er viktig å få flere jenter også til å velge tekniske fag. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at vi når dette målet, sier Slettvoll.

Kort om Talent Traineeship

 • Studenten skriver en Bacheloroppgave 1. halvår 2023 fra et område som bedriften ønsker belyst. Bedriften støtter opp med grunnlagsdata mm underveis slik at dette blir mulig.
 • For 2. halvår jobber studenten som trainee i bedriften. Målet er å implementere bacheloroppgaven i bedriften. Etter 12 måneder er det ingen forpliktelser for noen utover dette.

Hva kan du få hjelp til?

Studentene kommer fra Høgskolen i Innlandet eller OsloMet, og kan bidra innen fagområdene:

 • Markedsføring
 • Ledelse
 • Bærekraftøkonomi
 • Byggingeniør med tre studieretninger:
  • Konstruksjonsteknikk
  • By- og transportplanlegging
  • Vann- og miljøteknikk.
 • Energi- og miljøingeniør (tidligere «VVS-linja»)
 • Maskiningeniør med to studieretninger:
  • Konstruksjon og design
  • Mekatronikk
 • Elektroingeniør med to studieretninger:
  • Automatisering
  • Medisinsk teknologi
 • Bioteknologi- og kjemiingeniør
 • Dataingeniør
 • Anvendt datateknologi
 • Informasjonsteknologi

For mer informasjon eller for å melde din interesse – ta kontakt med Jan Egil Melby på epost: jan.egil.melby@7sterke.no, eller tlf. 415 58 996.