Industriforum: Spennende fagskoleprosjekt

7sterkeAktuelt

Ansatte hos Mapei AS og Maarud AS har i løpet av fire år tatt deltidsstudium i maskinteknisk drift ved Teknisk fagskole på Kongsvinger. Hovedoppgavene deres ble presentert under 7sterkes Industriforum 25. oktober.

Deltakerne under årets Industriforum ble imponert over elevenes interesse og de gode resultatene av arbeidet i forbindelse med hovedoppgavene.

Stine Gulli, Elisabeth Dahl, Inger Lise Aanerud og Tormod Øktner fra Maarud AS presenterte sitt prosjekt knyttet til mekanisering av produksjonslinjen for stor pellets. Basert på en tapsanalyse har de vurdert tiltak for å bøte på hastighetstap og teknisk stopp. De har foreslått tiltak der operatørene selv utfører vedlikehold ved hjelp av Lean-baserte skjemaer. Avgangselevene anbefaler også Maarud å ta i bruk speedy kaizen i forbedringsarbeidet, og mener at de ved å ansatte en Lean-koordinator på heltid kan du få en enda større effekt av Lean-arbeidet ved bedriften.

Hos Mapei AS har Tommy Gustavsen, Kenneth Fladmo og Marilinn Prøven sett på Alu-pack-produksjonslinjen, som brukes til flislim og fugemasser i små forpakninger. Ved å analysere linjen anbefaler de at Mapei tar i bruk Lean-verktøyet SMED for å redusere omstillingstiden og mener det er mulig å frigjøre ett årsverk til andre oppgaver og redusere ensidige fysiske belastninger ved å bygge om produksjonslinjen.

De gode resultatene de ansatte i både Maarud og Mapei har vist i forbindelse med deltidsstudiet gjør at 7sterke ønsker å gjenta suksessen.

– Elevene har utviklet seg mye gjennom studiene og er gode ressurser for sine arbeidsgivere i lang tid fremover. Dette bør absolutt være interessant for flere bedrifter, sier Jan Roger Broen i 7sterkes produksjonsnettverk.

Interesserte bes kontakte 7sterkes sekretariat på SIVA