Slik blir forprosjektet for omstilling og nyetablering

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010 ekstrautgave

Slik blir innholdet i 7 sterke, SIVA og Kongsvinger kommunes forprosjekt for omstilling og nyetablering i Kongsvingerregionen.

Senest fire måneder etter oppstarten skal forprosjektet legge fram en rapport med en forretningsplan og en eventuell anbefaling om å etablere et SIVA-støttet vekstselskap. Beslutningen om å sette i gang selskapet vil bli tatt av SIVA og private og offentlige medstiftere.

Rapporten skal skissere tjenestetilbud, ledelseskompetanse, nødvendige nettverk og bemanning. Den skal også inneholde

  • forpliktelsene til 7sterke og SIVA i utvikling og drift av et eventuelt «Industri-inkubator AS»
  • mulige forretningsidéer og potensielle gründere
  • oversikt over ledige lokaler og ressurser til disposisjon for industri-inkubatorselskapet

Prosjektet skal drives av en prosjektgruppe med Morten Herud som heltidsansatt prosjektleder, Werner Melby, Trond Hagerud og en representant for SIVA. SIVA og styret for 7sterke vil utgjøre styringsgruppen for prosjektet. Kongsvinger kommune er også invitert til å sitte i styringsgruppen.